5G Figuur 1

5G antennes – Hoe werken ze?

Het 5G communicatiesysteem komt eraan. Nu nog slechts in testsituaties, na de veiling van uitzendfrequenties volgend jaar in het echt. De technische verwachtingen zijn hoog: hoge snelheid van datatransfer, korte latentietijd, vele gelijktijdige gebruikers en vele technische toepassingen. Hoe de massive MIMO zenders met beamforming werken wordt hier uitgelegd. Voor een groot bereik worden 700 MHz zenders op masten ingezet; voor beperkt bereik vooral 3,5 GHz zenders (small cells) en voor gebruik binnenshuis nano- of pico-cells met kleinere afmetingen. Zenders voor ‘millimeterstraling’ (26,5 GHz) zijn niet binnenkort te verwachten. Over de eventuele gezondheidseffecten wordt in technische kringen niet nagedacht. Deze technische verhandeling gaat vooraf aan volgende EHSblogs over blootstelling aan de 5G straling en over gezondheidsgevaren.

Lees meer

Figuur 1

5G – Waar staan de zendmasten voor test-uitzendingen?

Er is geen reden aan te nemen dat 5G safe is, in Nederland bruist het niettemin van de initiatieven om 5G communicatie van de grond te tillen. Daarvoor moet op grote schaal en door meerdere partijen geëxperimenteerd worden, om te zien of de bedachte soft- en hardware voldoet aan de eisen en of een mobiele communicatie in 2020 over het hele land kan zijn uitgerold. Momenteel zijn er geen openbare toepassingen. Mobiele operators testen elk hun eigen systemen en hebben voor specifieke frequentiebanden en voor beperkte duur toestemming gekregen. Het accent ligt nu op de 700 MHz en 3,5 GHz-banden. De door de EU voorziene 26 GHz band zal pas veel later voor publiek beschikbaar komen.  In deze blog nu een overzicht van de plaatsen waar de testen in stedelijke omgeving worden uitgevoerd.

Lees meer

Onderzoek van Kennisplatform EMV anders bekeken

3% van de bevolking ervaart klachten van elektromagnetische velden

Een onderzoek van het Kennisplatform EMV in het kader van een betere communicatie geeft bij nader inzien eigenlijk inzicht in een veel groter probleem. Namelijk dat van gezondheidseffecten door elektromagnetische straling.  Uit dit onderzoek blijkt namelijk dat 3% van de Nederlanders zegt er lichamelijke gevolgen van te ervaren. Dit komt uit een relatief kleine steekproef, maar het resultaat is zeker betekenisvol.

Lees meer

5G in steden en dorpen

Weinig mensen weten van de plannen met 5G in hun buurt en wat er voor hun deur staat te gebeuren. We merken toch dat  meer mensen zich zorgen beginnen te maken. Mogelijke risico’s voor privacy/veiligheid krijgen al veel aandacht van onze overheid. Maar hoe zit het met de risico’s voor de gezondheid? En voor het klimaat? Het besef van mogelijke schadelijke effecten van straling is groeiende en hierover worden steeds meer vragen gesteld.

Lees meer

5G – geen garantie op een gezonde toekomst

Er zijn voorbereidingen om de 5e-generatie draadloze netwerken (‘5G’) over ons uit te rollen zonder enig inzicht in mogelijke gezondheidseffecten door blootstelling aan 5G straling. De hoge frequenties van de draaggolf gaan gepaard met korte golflengten. Korte golven hebben slechts een beperkt bereik, waardoor ze het lichaam niet verder dan de huid binnendringen. Daar ook zijn effecten te verwachten. Omdat de huid vele weefseltypen herbergt, kunnen effecten op tientallen fysiologische processen verondersteld worden. Door de intensieve koppeling met het zenuwstelsel, endocrien systeem en immuunsysteem kunnen die onmiddellijk gevolgen hebben voor de gezondheid. Het systeem dient niet uitgerold te worden voordat de veiligheid ervan voor de mens aangetoond is.

Lees meer

Milieuinvloedne op zenuwstelsel 500px

Effecten van zonlicht en elektromagnetische velden op huid, lichaam en geest

De gezondheidsklachten van mensen die last hebben van zonlicht (CPLD) of van elektromagnetische velden (EMV – EHS) vertonen grote overlap. Velen krijgen bij blootstelling aan ’hun’ milieutrigger – UV licht of EMV-  huiduitslag, en bijna iedereen krijgt last van de medisch onverklaarde gezondheidseffecten die snel of wat later volgen op de blootstelling.

Lees meer

Discussie in Tweede Kamer over 5G

Op 23 April, daags na Pasen, stuurden we een brief aan de Tweede Kamer* als reactie op de Kabinetsreactie 5G en Gezondheid van 16 april 2019. De Kabinetsreactie 5G is mede opgesteld naar aanleiding van een brief van Stichting EHS aan de tweede Kamer van 29 januari 2019. De Kamer stuurde onze brief naar de Minister van Gezondheid waarbij om uitleg werd gevraagd.

Lees meer

Ook Spanje erkent EHS bij werknemer als bedrijfsongeval

Op 5 december 2018 heeft het Spaanse Hooggerechtshof van Aragon een uitspraak van de rechtbank bekrachtigd waarin wordt geoordeeld dat de gezondheidseffecten van een werknemer van het Spaanse telecombedrijf Endesa worden veroorzaakt door zijn blootstelling aan elektromagnetische velden en straling (EMV) op zijn werkplek. Dit is de eerste uitspraak in Spanje waarbij elektrohypersensitiviteit (EHS) van een werknemer als een bedrijfsongeval wordt aangemerkt.

Lees meer

foto door Sodis Vita

De Nationale Gezondheidsbeurs 2019: weer een succes

Opnieuw is de deelname van Eerlijk over Straling aan de Nationale Gezondheidsbeurs een echt succes geworden. Stichting EHS bedankt dan ook alle mensen – en dat waren er veel – die zich voor het werk van Eerlijk over Straling op deze beurs hebben ingezet.

Lees meer

Europees onderzoek naar 5G

Krant is eerlijk over straling In een uitgebreid artikel van Dagblad van het Noorden van 15 november 2018 heeft stichting EHS kunnen waarschuwen voor de risico’s van 5G. Daarnaast worden …

Lees meer

NTP acht kanker door mobiel bij ratten bewezen

Het U.S. National Toxicology Program (NTP) concludeert dat duidelijk bewezen is dat mannelijke ratten bij blootstelling aan hoge niveaus van straling van 2G en 3G technologie in mobiele telefonie, kanker in het hart ontwikkelden. Dit staat in het begin november vrijgegeven eindrapport van de omvangrijke studie naar de effecten van radiofrequente straling van 2G and 3G technologie bij ratten en muizen. Om deze studie werd eind vorige eeuw door het Amerikaanse congres gevraagd, de studie heeft meer dan tien jaar in beslag genomen.

Lees meer

Aanpassingen in je huis en de WMO

Door Martine Vriens

Mensen moeten kunnen deelnemen aan de samenleving, zelfstandig kunnen functioneren en zo lang mogelijk in hun eigen leefomgeving kunnen blijven. Gemeenten dienen dit op grond van de wet Wmo te bevorderen door het bieden van voorzieningen, hulp en ondersteuning.

Dit is een vervolg op mijn eerdere bijdrage “Aanpassingen in je huis en de Wmo” in het EHS Bulletin 49 van april 2015. Hierin beschreef ik de mogelijkheden om voorzieningen te krijgen – bv afscherming van je huis tegen EMV – vanuit de Wmo. In deze bijdrage ga ik in op een aantal succesvolle praktijkvoorbeelden die sindsdien behaald zijn.

Lees meer

Figuur tekst

‘WiFi in the Sky’ – Wie zit daar eigenlijk op te wachten?

De term ‘WiFi in the sky’ is gemunt door Arthur Firstenberg, die zich zorgen maakt over het snel toenemend aantal communicatiesatellieten voor wereldwijde internet-dekking [1]. Nu al zijn er enkele duizenden satellieten in actie – of zelfs al uitgedoofd – en er zijn plannen om vervolgens tienduizenden satellieten te lanceren voor commerciële doeleinden.  De te voorziene uitstraling van elektromagnetische velden ( ‘straling’) is mogelijk schadelijk voor de gezondheid, maar onderzoek is daar niet naar gedaan. Daarnaast wordt de ruimte vervuild door alle stuwmaterialen van de draagraketten en op termijn komt er onvermijdelijk ruimte’schroot’. We zouden dat niet willen laten gebeuren, maar effectieve controle op – en onderlinge afstemming van – deze activiteiten is er niet.
Met ingang van 2019 wordt internet in de ruimte volgens prognoses ‘booming’ [2].  Verontrustend!

Lees meer