Europees onderzoek naar 5G

Krant is eerlijk over straling

In een uitgebreid artikel van Dagblad van het Noorden van 15 november 2018 heeft stichting EHS kunnen waarschuwen voor de risico’s van 5G. Daarnaast worden in aparte kaders goede definities gegeven van EHS en worden praktische tips gegeven voor mensen die denken gevoelig te zijn voor elektromagnetische velden. Ook krijgt het Kennisplatform EMV ruimte om haar mening te laten horen over de effecten van 5G op de gezondheid.
Al met al een goed artikel waarin ‘’eerlijk over straling’’ wordt geschreven.

Download en lees het hele artikel.