Zendmasten

Masten en antennes

Op het antenneregister kun je een overzicht krijgen van de geplaatste masten. Met wat moeite krijg je ook zicht op de sterkte van de masten. Het is allemaal wat omslachtig. De overzichtskaarten van de telecomproviders zijn iets handzamer. Maar een echt goed beeld van hoe de stralingssterkte over een gebied is verdeeld, dat bestaat niet. Het antennebureau geeft wel op een kaart een overzicht van punten waar de stralingssterkte gemeten is, maar dat is heel summier.

Stralingskaart

Onderstaande kaart van Europa lijkt het gevraagde inzicht wel te geven, maar doet dat niet.

Deze kaart is gemaakt via de website WiGLE Wireless Network Mapping. Op deze site kunnen door iedereen wereldwijd locaties van wifi-netwerken en tegenwoordig ook masten voor mobiele communicatie aangegeven worden.

Het blijken vooral de wifi-netwerken te zijn die het beeld bepalen. Hieraan kun je zien dat er in Nederland in vergelijking met het overgrote deel van Europa wel heel veel wifi-netwerken gemeld zijn: Hoe geler, hoe meer. Zoom in tot op straatniveau en je vind de Wifi’s in de buurt.

Kun je dan ook zeggen dat de straling hier dan ook zoveel hoger is dan elders? Nee, want het gaat over het aantal gemelde individuele bronnen, ongeacht de sterkte. Ook heb je geen idee of alle wifi-netwerken wel geüpload zijn en of er in andere landen even enthousiast gemeld wordt. Maar het geeft wel een indicatie: Nederland heeft wifi duidelijk omarmd. Het oorspronkelijke doel van WiGLE was niet om een overzicht van de stralingsbelasting te geven, maar te attenderen op de noodzaak van een goede beveiliging van de wifi-netwerken.

Meer sites om masten vinden: