De Nationale Gezondheidsbeurs 2019: weer een succes

Opnieuw is de deelname van Eerlijk over Straling aan de Nationale Gezondheidsbeurs een echt succes geworden. Stichting EHS bedankt dan ook alle mensen – en dat waren er veel – die zich voor het werk van Eerlijk over Straling op deze beurs hebben ingezet.

Foto door Sodis Vita

Of het nu gaat om de giften die we via onze Stichting ontvingen of die bij de andere organisaties binnenkwamen, of het nu gaat om degenen die betrokken waren bij de inhoudelijke voorbereiding, of die de organisatie verzorgden, of om degenen die op de beurs zelf aanwezig waren om het publiek te informeren: allen heel erg hartelijk bedankt! Zonder uw bijdrage was dit niet mogelijk geweest.

Deelname aan de Nationale Gezondheidsbeurs bleek ook dit jaar een schot in de roos. Liep het de eerste dag nog bepaald niet storm, de dagen daarna maakten dat zonder meer goed. De beurs is door een kleine 44.000 mensen bezocht en daarvan hebben we er veel kunnen bereiken met onze eerlijke boodschap. Heel veel mensen zijn middels persoonlijke gesprekken geïnformeerd.

Mocht het publiek niet aan dat persoonlijke gesprek zijn toegekomen, ook de stand zelf liet niets aan duidelijkheid te wensen over. De posters gaven vanuit diverse invalshoeken inzicht in de door de overheid genegeerde problematiek van schade door stroom en straling aan mens en natuur:

  • de gezondheidseffecten van stroom en straling, uitingen van elektrostress
  • het brede scala van de lange termijn gevolgen van chronische elektrostress
  • de toename van elektrosmog in de leefomgeving
  • de problemen met de huidige achterhaalde blootstellingsnormen
  • hoe daar in andere landen anders mee omgegaan wordt
  • de groeiende aandacht in de media voor de genegeerde problematiek

Er was daarnaast voor het publiek een ruime keur aan toelichtend en praktisch informerend materiaal uitgestald om mee naar huis te nemen.

Dit jaar koos stichting EHS de expliciete aandacht voor de risico’s van 5G en ontwikkelde daartoe samen met de andere deelnemers aan Eerlijk over Straling een informatieve folder over 5G en een flyer met tips.

Een andere folder werd gemaakt voor hen die zwanger zijn of willen worden. Dit enerzijds om te attenderen op de kwetsbaarheid van kinderen: de zwangerschap is voor hen een kritieke fase. Maar ook vanwege de relatie tussen elektrosmog en onvruchtbaarheid hebben we deze folder gemaakt.

De folders over 5G en over zwangerschap vonden gretig aftrek. En de flyers met tips vlogen werkelijk de tent uit.

Verder werd ruim de aandacht gevraagd voor de petities die nationaal en internationaal tegen de invoering van 5G lopen. Het internationale zogeheten 5G Space Appeal (www.5gspaceappeal.org) is inmiddels in korte tijd al ruim 40.000 maal ondertekend en de Nederlandse petitie tegen 5G van Verminder Electrosmog (www.verminder-electrosmog.nl) 16.000 maal. (Heeft u nog niet getekend? Het kan nog steeds.)

De voorlichting ging natuurlijk niet alleen over de risico’s op gezondheidseffecten van de alsmaar toenemende elektrosmog. Veel bezoekers bleken al enige notie van de problematiek te hebben. De vragen gingen dan vaak over wat men er nu zelf aan kon doen.

Veel gesprekken gingen daarom over de praktische tips van bronnen verwijderen, vermijden, afstand houden en zo nodig afschermen. Van het verwijderen van de ongebruikte apps en te wijzigen instellingen op de telefoon, tot aan de grotere stralingsbewuste keuzes die je in het leven kunt maken, van alles kwam er aan de orde.

Meetapparatuur maakte dat het verschijnsel elektrosmog voor het publiek ging leven. Een stralingswerende tent maakte inzichtelijk dát men zich tegen deze fysieke belasting kan beschermen. Eerlijk over Straling bleek duidelijk van alle markten thuis.

Uit alles sprak grote professionaliteit en dat is bepaald niet slecht te noemen, gegeven de jonge leeftijd van ons samenwerkingsverband dat alles op non-profit basis voor elkaar weet te krijgen met vrijwilligers, die persoonlijk de gevolgen van elektrostress ondervinden en beperkt zijn in hun mogelijkheden. Nogmaals: allen heel hartelijk dank!

Tot slot: Wilt u de folders over 5G, tips en zwangerschap gebruiken om uw omgeving te informeren? Dat kan heel goed, ze zijn daar zeker geschikt voor. De folders zijn beschikbaar op onze website, om te downloaden. Bij de folders is aangegeven hoe gedrukte exemplaren besteld kunnen worden.