Het bestuur van Stichting EHS maakt de balans op

De tijd spoedt voort. Ternauwernood weten wij het tempo bij te houden. De decemberfeestdagen vliegen voorbij en 2019 staat voor de deur. Een mooi moment om even achterom te kijken.

Er is zoveel gebeurd afgelopen jaar. Zonder volledig te zijn, plaatsen we hier enkele highlights.

Samenwerking

Denk aan de eerste samenwerkingsactie van Eerlijk over straling, de Nationale Gezondheidsbeurs. Of neem de drukbezochte landelijke contactdag met het onverbiddelijk komende 5G als thema, maar die ook in het teken stond van die samenwerking met andere stralingsbewuste organisaties. Er is daaruit een functionerend netwerk ontstaan, waarbij ieder zijn verantwoordelijkheid en slagkracht behoudt en we juist die dingen samen doen waar dat nuttig is. Zo was er de reactie van Eerlijk over straling op de internetconsultatie van EZ over Het Actieplan Digitale Connectiviteit. En later ook de diverse inspanningen om bij dit plan via de Tweede Kamer de minister aandacht te vragen voor EHS. De laatste acties hebben helaas tot nu toe nog geen resultaat gehad. Maar het lobbywerk gaat door.

Internationaal

Ook op het internationale vlak valt er het nodige te melden. Er is op het adviesverzoek van de ICNIRP een gemeenschappelijk standpunt opgesteld waarom we ons onthouden van advies en dat we de (nieuwe) normen niet als richtinggevend kunnen accepteren. En dan zijn er nog de handtekeningen onder de internationale petities richting de WHO en de Europese Commissie, waarbij geleerden, gewapend met ook de laatste inzichten van de wetenschap, verzoeken de uitrol van 5G te stoppen.

5G en overheid

De stralingsmaterie blijkt te taai te zijn voor de overheid. Want er wordt, ondanks onze aanhoudende bemoeienis, totaal geen rem gezet op de draadloze ontwikkelingen, sterker nog: het gaspedaal wordt dieper ingetrapt. De zendmasten worden onstuitbaar gekleed naar de laatste mode. De ijle metalen draadtorens hebben inmiddels veel meer body gekregen: stevig bekabeld en zwaar opgetuigd met robuuste antennes naar de laatste snit. De antennes op gebouwen staan er nu vaak overmaats en schonkig bij. Langs veel wegen zijn de bomen hoog opgeschoren. Een veelgehoorde klacht is de sterk toegenomen stralingslast, zowel hoog- als laagfrequent, zowel in de publieke als de private ruimte.

Met vaart en vol enthousiasme worden door de overheid gunstige condities voor experimenten met 5G gecreëerd. Ook al is er nog geen duidelijkheid over de exacte invulling van 5G, zonder te luisteren naar de waarschuwingen van de bevolking en de wetenschap, geeft het Rijk vrij baan en dringen de nieuwe technieken de samenleving al binnen. Van proeven met nieuwe frequenties, autonoom rijden, intelligente verkeerssystemen, zenders op lantaarnpalen, tot small cells in parkeergarages, winkelcentra etc. De economie wordt zonder enige schroom boven de gezondheid gesteld.

Politiek

We zijn er bij Stichting EHS dan ook van doordrongen dat de samenwerking onontbeerlijk is om sterker te staan in onze roep om erkenning, erkenning van de problematiek door EMV en van de daaruit volgende noodzaak van voorzorg. Er is op dit vlak nog heel veel werk te doen, niet alleen op landelijk niveau, maar ook bij de gemeentes en de provincies. Op het lokale gemeentelijke en provinciale niveau worden immers veel beslissingen over smart-toepassingen genomen. Mocht u zelf uw gemeente of provincie willen informeren, naast onze eigen website  bieden ook de anderen organisaties aangesloten bij Eerlijk over Straling veel nuttige informatie. De komende provinciale verkiezingen zijn een goede gelegenheid om aandacht te vragen voor EHS.

Media

Ook zien we dat de eerlijke boodschap aan het onwetende publiek over elektrostress door straling dringend nodig is. Want veel mensen realiseren zich nog niet dat ze gezondheidsklachten hebben door EMV. Afgelopen jaar is er gelukkig een duidelijke verandering te constateren geweest in de media. Er worden regelmatig artikelen over EHS geplaatst en elektrogevoeligen doen steeds vaker hun verhaal op de radio of TV. Er is nu geregeld ruimte voor het echte verhaal. En dat echte verhaal is hard nodig voor de bewustwording van de bevolking.

Infolijn

De mensen die zich de risico’s van EMV wel beseffen, weten de weg naar de Infolijn EHS 0900 9266 zeker te vinden. Het aantal telefoongesprekken dat we op dit nummer krijgen is het laatste half jaar stevig toegenomen naar gemiddeld 50 per maand. Onze getrainde telefonisten blijken goed in staat om mensen met EHS-klachten op weg te helpen. Ons doel is om mensen weer in hun kracht te zetten. We streven ernaar dat mensen de EMV-belasting onder controle krijgen, waardoor ze kunnen gaan herstellen en uiteindelijk weer kunnen functioneren in de samenleving. Andere belangrijke informatiebronnen blijken onze website en de Bulletins, maar ook met de regionale contactdagen bereiken we mensen met nuttige informatie waarmee ze zichzelf leren te redden. En wij trekken weer lering uit de contacten met deze mensen, zodat we ons werk beter kunnen doen.

Gezondheidsklachten

Op onze website kunt u uw gezondheidsklachten door EMV melden. Dat helpt ons op twee manieren. Voor Stichting EHS is het belangrijk om in de informatieverstrekking goed aan te blijven sluiten bij de actuele ontwikkelingen. Tegelijkertijd helpt het om de overheid ervan te overtuigen dat het probleem van elektrogevoeligheid groter en ingrijpender is dan ze denken en dat ze voorzorgen moeten nemen. Hoe meer mensen hun gezondheidsklachten melden, hoe gemakkelijker het wordt om de omvang van de EHS-problematiek aan te tonen. Het is essentieel om uw klachten te melden op onze website. Want hoe meer meldingen we hebben, hoe beter we ervan kunnen leren en hoe sterker we staan. Meld dus uw gezondheidsklachten. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld.

Tot slot:

Stichting EHS wenst u fijne feestdagen en een voorspoedig en gezond 2019.