Europees Burger Initiatief STOP 5G

Europees Burger Initiatief STOP 5G Een  Europees burgerinitiatief (EBI) is een officieel instrument van de EU en wordt ter beschikking gesteld aan burgers die nieuwe wetten willen voorstellen aan de …

Lees meer

Kompetenzinitiative

Kompetenzinitiative Kompetenzinitiative e.V. is een internationale, interdisciplinaire en onpartijdige beroepsvereniging, met name van wetenschappers, artsen, advocaten en technici. De organisatie zet zich in voor hedendaagse gezondheids- en milieubescherming, met name …

Lees meer

Voorlichting in het Duits: ‘Diagnose EHS’

Diagnose EHS Website van  de Duitse Milieu- en consumentenorganisatie voor bescherming tegen elektromagnetische straling, Diagnose-Funk e.V. Deze gedegen duitstalige website is bedoeld om mensen voor te lichten over elektrohypersensitiviteit (EHS) …

Lees meer

Overheden over EHS

Officiele publicaties van overheden en overheidsinstanties over EMV, EHS, wifi, hoogfrequente straling en meer. Kennisbericht Elektrogevoeligheid Het Kennisbericht Elektrogevoeligheid is 19 april 2012 uitgebracht door het Kennisplatform EMV en Gezondheid …

Lees meer

Wetenschap over EHS

Relevante links naar wetenschappelijke artikelen over Elektromagnetische velden, Elektrohypersensitiviteit en over hoogfrequente straling van onder andere Wifi.

Lees meer

Gezondheidsplein

Gezondheidsplein Informatie over aandoeningen, symptomen en meer. Alles over gezondheid binnen handbereik. Omschrijving van elektrohypersensitiviteit en de aanpak er van.

ME/CVS-Stichting Nederland

ME/CVS-Stichting Nederland ME/CVS is Myalgische Encefalomyelitis, ook bekend als het Chronischevermoeidheidssyndroom. Het is een niet-aangeboren, chronische en complexe multisysteemziekte. Veel mensen met het Chronische Vermoeidheid Syndroom (CVS) zijn ook elektrogevoelig.

Associatie Elektro­­Hyper­Sensi­tiviteit in Wallonie

Associatie Elektro­­Hyper­Sensi­tiviteit in Wallonie De Association pour la Reconnaissance de L’ElektroHyperSensibilite (AREHS) in Wallonie wil erkenning en maatregelen voor mensen die lijden aan ElektroHyperSensitiviteit (EHS). Franstalige website.

Vereniging Elektro­­Hyper­Sensi­tiviteit Vlaan­deren

Vereniging Elektro­­Hyper­Sensi­tiviteit Vlaan­deren De Vereniging ElektroHyperSensitiviteit (VEHS) Vlaanderen wil erkenning en maatregelen voor mensen die lijden aan ElektroHyperSensitiviteit (EHS). Ze wil informatie verschaffen op het gebied van overgevoeligheid voor elektromagnetische …

Lees meer

Stop UMTS

Stop UMTS De website StopUMTS informeert de bezoeker over vrijwel alles wat met de blootstelling van planten, dieren en mensen aan elektromagnetische velden (EMV) te maken heeft.

Oproep tot toepassing voorzorgprincipe

Oproep tot toepassing voorzorgprincipe. De International Society of Doctors for Environment (ISDE) stuurde een oproep de wereld in om een moratorium in te stellen voor de uitrol van 5G op …

Lees meer

Is de GSM schadelijk voor de gezondheid?

Is de GSM schadelijk voor de gezondheid? “Is de GSM schadelijk voor de gezondheid, wie volmondig ja durft te zeggen wordt afgestraft”. Een indringende reportage van VTM-Telefacts van 29 sept …

Lees meer

EénVandaag: Ziek door straling

Ziek door straling: slachtoffers pleiten voor stralingsvrij woongebied In de EénVandaag uitzending van 6 juli 2018 doet Gerie de Jong verslag over de situatie van mensen die ziek zijn door straling. …

Lees meer