Overheden over EHS

Officiele publicaties van overheden en overheidsinstanties over EMV, EHS, wifi, hoogfrequente straling en meer.

Kennisbericht Elektrogevoeligheid

Het Kennisbericht Elektrogevoeligheid is 19 april 2012 uitgebracht door het Kennisplatform EMV en Gezondheid – officieel adviesorgaan voor de Nederlandse overheid. Hoewel de oorzaak van elektrogevoeligheid niet eenduidig is vastgesteld, wordt het bestaan van de klachten erkend. Aan elektrogevoeligen wordt geadviseerd om DECT-telefoons en Wifi te vermijden.

Resolutie Europees Parlement

Resolutie van het Europees Parlement van 2 april 2009 over gezondheidsrisico’s in verband met elektromagnetische velden.

Kennisbericht EMV op het werk

Kennisbericht EMV op het werk, in feb. 2012 uitgebracht door het Kennisplatform EMV en Gezondheid. Zie bladzijde 7, alinea boven hoofdstuk 5 over tips op de werkplek. Deze tips zijn ook van toepassing op schoolsituaties.

WHO Factsheet 296

WHO Factsheet nr 296 Electromagnetic fields and public health (Dec. 2005). Het officiële standpunt van de WHO t.a.v. elektrogevoeligheid. Het is de koepelorganisatie van de Nederlandse Gezondheidsraad.