Wetenschap over EHS

Relevante links naar wetenschappelijke artikelen over Elektromagnetische velden, Elektrohypersensitiviteit en over hoogfrequente straling van onder andere Wifi.

 

Genuis S. en C.T. Lipp 2012

Genuis S. en C.T. Lipp 2012. Electromagnetic hypersensitivity: Fact or fiction? Sci Total Environ. 414:103-12. Duidelijk en genuanceerd, Nederlandse vertaling.

Johansson O. Electrohypersensitivity

Johansson O. Electrohypersensitivity: State-of-the-Art of a Functional Impairment.Electromag Biol Med , 25: 245-258 (2006). Beschrijving van het verschijnsel elektrohypersensitiviteit. In Zweden is EHS erkend als ‘functionele beperking’.

BioInitiative Working Group
BioInitiative Working Group. ‘BioInitiative. A rationale for biologically based exposure standards for low-intensity electromagnetic radiation’ (2012). Meest complete literatuurstudie over biologische effecten van elektromagnetische velden

H. Hutter et al. ‘Subjective symptoms…

H. Hutter et al. ‘Subjective symptoms, sleeping problems, and cognitive performance in subjects living near mobile phone base stations’ (2006). Hutter enquêteerde mensen en mat de stralingsbelasting van zendmasten in hun slaapkamer. Daarnaast nam hij een serie cognitieve tests af. Conclusie: er is een statistisch verband tussen de stralingsbelasting en het ondervinden van hoofdpijn/migraine en concentratieproblemen bij de proefpersonen.

Magda Havas (PhD), ‘Non-thermal effects…

Website van Magda Havas (PhD). Zij is een gerenommeerd onderzoeker op gebied van gezondheidseffecten van EMV in Canada. Ook t.a.v. kinderen heeft zij uitspraken gedaan. Zie het rapport van het ICEMS (2010):
     ‘Non-thermal effects and mechanisms of interaction between electromagnetic fields and living matter’ Zie het gearceerde tekstdeel blz. 273 over hartritmestoringen en velden door DECT-telefoons en Wifi.

Citizens for Safe Technology

Rapport van de Citizens for Safe Technology ‘Our children, our Future, our Responsibility’ (2011): Wireless Technologies – an Urgent National and Global Emergency. Gezondheidsrisico’s van Wifi bij kinderen. C4ST is een onafhankelijke Canadese maatschappelijke organisatie van ouders en scholen die zich zorgen maakt over draadloze technieken bij kinderen. Vele wetenschappelijke bronvermeldingen.

Wifi in schools

Overzicht van de maatschappelijke organisatie Wifi in schools; wetenschappelijke studies over gezondheidsrisico’s van Wifi op scholen, kinderdagverblijven en voortgezet onderwijs in Engeland. Vele bronvermeldingen.

Want to Know

Want to Know.nl. Bronvermelding van 34 onderzoeken die aantonen dat hoogfrequente EMV schadelijk kunnen zijn. Hoewel de site een alternatieve insteek kiest, zijn de referenties relevant.