Europees Burger Initiatief STOP 5G

Europees Burger Initiatief STOP 5G

Een  Europees burgerinitiatief (EBI) is een officieel instrument van de EU en wordt ter beschikking gesteld aan burgers die nieuwe wetten willen voorstellen aan de Europese Unie. Deze voorstellen moeten worden ondersteund door een handtekeningenverzameling onder de EU-burgers.

In verschillende landen zijn mensen actief om via een EBI een gezamenlijk wetsvoorstel voor te dragen met als doel de schadelijke effecten van 5G te tegen te gaan. Lees meer op de (engelstalige) internationale site.