Wat is ElektroHyperSensitiviteit (EHS)?

Gezondheidsklachten EHS

EHS is het verschijnsel dat mensen last hebben van sommige elektromagnetische velden van apparaten of installaties waarbij zij gezondheidsproblemen vertonen die kenmerkend zijn voor deze ziekte. In het algemeen geldt: stralingsbelasting weg, klachten weg (al kan dit enige tijd duren).

De gezondheidsklachten door straling verschillen sterk per persoon. Dit komt omdat de elektromagnetische straling leidt tot een stressrespons in het lichaam die bij ieder op een andere manier tot uiting komt. De elektromagnetische velden roepen een stressrespons op in het lichaam.

Elke ‘elektrogevoelige’ (of EHS-er) heeft zijn of haar eigen geschiedenis. De apparatuur die iemand stoort en de aard van de (chronische) gezondheidsklachten zijn persoonsgebonden. EHS komt vaak voor in combinatie met een overgevoeligheid voor andere milieufactoren zoals specifieke geuren en stoffen, (UV)licht en ultralaag geluid.

EHS wordt ook wel elektrostress, elektro-allergie, elektro(over)gevoeligheid of stralingsgevoeligheid genoemd.

Lees meer over Gezondheidsklachten

Oorzaken EHS

Mensen die er gevoelig voor zijn, kunnen gezondheidsklachten ontwikkelen door elektrische en elektromagnetische velden (populair gezegd: straling) rond elektrische apparatuur, installaties en gebruiksvoorwerpen. Dit kan zowel binnenshuis zijn als buitenshuis.

Alledaagse gebruiksvoorwerpen zoals telefoons (DECT en mobiel), (digitale) televisie, PC, modem, spelcomputers, lampen (en dimmers), radiowekkers, elektrische dekens, keukenapparatuur e.d. veroorzaken elektromagnetische velden ofwel elektrosmog. Buitenshuis vind je deze smog in auto, trein, bus, trolley en vliegtuig. Ook telecom zendmasten zenden elektromagnetische straling uit.

De sterkte van elektromagnetische velden waarbij problemen ontstaan, liggen ver beneden de normen die internationaal als veilig worden aangemerkt.

Het probleem van elektro-overgevoeligheid is betrekkelijk nieuw en houdt waarschijnlijk verband met de invoering van draadloze verbindingen en nieuwe generaties van elektronische / digitale apparatuur.

Lees meer over Stralingsbronnen

Diagnose EHS

Heb je één of meer gezondheidsklachten zoals vermeld in de lijst met gezondheidsklachten en is daar geen duidelijke oorzaak voor aan te wijzen? Treden de klachten in bepaalde omstandigheden wél en in andere omstandigheden niet op? Dan is het zinvol om verder uit te vinden of die klachten te maken hebben met de aanwezigheid van elektromagnetische velden.

Met onderstaande stappen kun je voor jezelf uitmaken of elektrogevoeligheid of stralingsgevoeligheid een rol speelt bij jouw gezondheidsklachten.

Lees meer over Hoe weet ik of ík elektrogevoelig ben?

Kinderen en straling

“Onze zoon zit momenteel in de tweede klas. Sinds vorig jaar heeft hij diverse gezondheidsklachten, zoals vermoeidheid, hoofdpijn en concentratieproblemen. Uit bloedonderzoek en andere onderzoeken bleek dat hij verder prima gezond is.”

Er komen steeds meer meldingen van (ernstige) gezondheidsklachten na het installeren van WiFi op school. Zowel vanuit leerkrachten als leerlingen. Dit bevestigt de waarschuwingen van vele onderzoekers en experts. Deze stellen dat het niet verstandig is kinderen, dag in dag uit, aan deze vorm van straling bloot te stellen.

Lees meer over Kinderen en straling

Lees meer over Ervaringsverhaal Wifi op school