Ervaringsverhaal Wifi op school

Onze zoon zit momenteel in de tweede klas. Sinds vorig jaar heeft hij diverse gezondheidsklachten, zoals vermoeidheid, hoofdpijn en concentratieproblemen. Uit bloedonderzoek en andere onderzoeken bleek dat hij verder prima gezond is.

Sinds januari dit jaar is het ons duidelijk geworden dat elektromagnetische straling afkomstig van Wifi-routers in het schoolgebouw, alsmede andere draadloze toepassingen (smartphones van mede leerlingen etc.) schadelijke effecten hebben op zijn gezondheid en welbevinden.

Het laatste nieuws voor wat betreft de school van onze zoon is dat wij vorige week een gesprek hebben gehad met de directrice van de lokatie waar onze zoon op school zit en de leerplichtambtenaar.

Nu de wet op passend onderwijs is ingevoerd, moet de school er alles aan doen om voor iedere leerling ‘passend onderwijs’ te bieden.
Als wij deze situatie vorig jaar hadden gehad was er gekozen voor thuisonderwijs, maar nu kan dat (nog) niet.

We zijn nu met de school overeengekomen dat hij de komende periode op dinsdag en vrijdag 2 uurtjes naar school gaat, en begeleiding krijgt bij een ’thuiswerkplan’. De lessen dat hij er is worden dan ingeroosterd in het lokaal met de minste stralingsbelasting (zoals dat door een meetspecialist is vastgesteld).

Maar de school gaat nauwelijks aanpassingen in het systeem van wifi / dect etc doen, in ieder geval niet voldoende om het voor onze zoon acceptabel te laten zijn, sterker nog: er zullen meer ‘access-points’ bijkomen binnenkort.

Nou ja, we proberen het maar. Als we zien dat onze zoon inzakt dan halen we hem gelijk weer van school. We hebben gezien hoe stralingsgevoeligheid zich kan opbouwen, en willen niet dat onze zoon nog gevoeliger wordt.

Een positief punt is dat het in de klas van onze zoon nu eindelijk besproken is waarom hij er de afgelopen 7 weken niet was (er was gezegd dat hij afwezig was vanwege ‘oververmoeidheid’), zonder dat hij er zelf bij was overigens, en dat de klasgenoten er positief op gereageerd hebben. Ze stelden zelfs voor om hun smartphones uit te zetten als onze zoon in de klas is.

Hartelijke groet,

J.T. , ouder van een elektrogevoelig kind.