Rechter wijst verzoek voorlopige voorziening af, uitrol 5G mag voorlopig doorgaan

Op 12 maart jl. heeft de rechtbank in Rotterdam het verzoek van Stichting EHS om een voorlopige voorziening afgewezen. Deze moest ervoor zorgen dat de veiling van de nieuwe 5G-frequentie voorlopig op pauze werd gezet tot er op het beroep van Stichting EHS was beslist. Dit beroep is ingesteld tegen het besluit dat de uitrol van de 3,5 GHz-frequentie mogelijk moet maken. De voorzieningenrechter is echter van mening dat de minister in redelijkheid tot het besluit heeft kunnen komen en dat 5G zo spoedig mogelijk kan worden uitgerold. Ten onrechte, zo stelt de Stichting.

Onderbouwing rechtbank

De voorzieningenrechter stelt dat er bij de uitrol van 5G volgens de EU rekening wordt gehouden met de gezondheidsaspecten en dat daarom de ICNIRP-richtlijnen worden toegepast. Er zouden volgens de rechter geen adviezen zijn van organen als het RIVM en de Gezondheidsraad dat niet van deze richtlijnen zou mogen worden uitgegaan. De minister heeft hiermee volgens de rechter voldoende voorzorg toegepast. Ook als een beroep op het VN-verdrag Handicap evt. mogelijk is, is niet gezegd dat deze richtlijnen onvoldoende bescherming bieden.

Uitspraak teleurstellend en niet steekhoudend

Een teleurstellend resultaat. De argumenten die de voorzieningenrechter aanvoert zijn volgens de stichting niet steekhoudend. Er wordt hier volledig gevaren op de ICNIRP-richtlijnen terwijl de Stichting juist heeft aangevoerd dat deze onvoldoende bescherming bieden voor de volksgezondheid in het algemeen en zeker voor kwetsbare mensen met EHS. Dit is duidelijk verwoord in het beroepschrift. Dit had ook in een voorlopige voorzieningenprocedure naar voren moeten komen.

Onvoldoende aandacht voor VN-verdrag Handicap

Ook was er in de procedure te weinig aandacht voor het feit dat mensen met EHS onder de ICNIRP-richtlijnen klachten hebben en daardoor gehandicapt zijn in de zin van het VN-verdrag Handicap. Dat sommige mensen gevoelig zijn voor straling ook onder de richtlijnen blijkt uit verschillende onderzoeken die de relatie leggen tussen straling en EHS. Ook dit heeft de Stichting in het beroepschrift aangevoerd.

Bij de inhoudelijke behandeling van het beroepschrift zullen deze aspecten dan ook zeker aan de orde komen.

Wil je helpen?

‍Jouw steun is hard nodig om de kosten van deze beroepszaak te kunnen betalen. Wil jij hieraan bijdragen om zo de kans op succes zo groot mogelijk te maken? Sluit je bij ons aan als donateur, of maak een bijdrage over op bankrekening NL83 INGB 0003478207 t.n.v. Stichting EHS.

Ander nieuws: