Welkom bij de Stichting Elektrohypersensitiviteit

Naar schatting is 3% van de mensen in onze samenleving overgevoelig voor elektromagnetische velden (EM-velden). Dat zijn in Nederland zo’n 500.000 mensen.

Alle voorwerpen waar elektrische spanning op staat of waar stroom door loopt, stralen deze velden uit. Denk aan mobieltjes, zendmasten, computers, maar ook wasmachines en tl-lampen.

Wij maken ons sterk voor mensen die gezondheidsklachten ervaren door elektromagnetische velden. Dat doen we door het verzamelen van klachten en ervaringen, het doen van metingen aan verschillende bronnen die schadelijke velden uitzenden, het ontwikkelen en testen van oplossingen, het uitwisselen van kennis met andere organisaties.

De opgebouwde kennis en ervaring wordt omgezet in voorlichtingsmateriaal, informatieverstrekking via de website, lezingen en bijdragen in de opzet van wetenschappelijk onderzoek naar elektrohypersensitiviteit. 

Richting de overheid maken we ons sterk om de problemen van elektrogevoeligen onder de aandacht te brengen zodat adequate hulp en ondersteuning op gang gaan komen.

Het is belangrijk dat u zich meldt met uw gezondheidsklachten. Wij willen zo veel mogelijk mensen registreren die klachten hebben door elektromagnetische velden (EMV). Met uw registratie staan we sterker om de overheid te overtuigen van de ernst van de problemen die elektrohypersensitieven ondervinden, en de hulp die voor hen nodig is.

Heeft u gezondheidsklachten die u moeilijk kunt verklaren of klachten die u in verband brengt met bepaalde elektrische apparatuur ? Dan kan het zijn dat u elektro-overgevoelig ofwel elektrohypersensitief bent.

U vindt bij ons informatie over elektrohypersensitiviteit:

  • eenvoudige aanwijzingen waarmee u zelf kunt kijken of u elektrohypersensitief bent
  • brochures en folders met achtergrondinformatie over elektrohypersensitiviteit
  • een infolijn met een team van ervaringsdeskundigen voor praktische adviezen en een luisterend oor, check eerst de bereikbaarheid
  • verwijzing naar deskundige meetspecialisten die u kunt inschakelen om uw woon- en werkomstandigheden in kaart te brengen en te verbeteren
  • een lijst met adressen waar u (tijdelijk) rust kunt vinden en kunt herstellen van uw klachten.

 Wilt u ons steunen? Word donateur! Alleen met uw steun komen we verder. Als donateur houden we u op de hoogte van nieuws, ontwikkelingen en activiteiten.