Welke klachten hebben elektrogevoeligen?

Naar schatting ondervindt 3 tot 5% van de bevolking klachten als gevolg van elektromagnetische velden (EMV).
Sommige mensen ervaren klachten bij sommige frequenties van EMV en vertonen sommige gezondheidsproblemen die kenmerkend zijn voor EHS. Daarom is het lastig om de diagnose EHS te stellen. Per persoon zijn de klachten meestal wel specifiek en gerelateerd aan de bron van EMV. Belangrijk criterium om klachten als EHS te omschrijven is steeds dat de klachten verdwijnen/verminderen als de EMV bron verdwijnt/vermindert.

Uit vele honderden meldingen en enquêtes zijn de volgende klachten als gevolg van EMV naar voren gekomen.

  • De helft tot overgrote meerderheid van respondenten noemt: ernstige vermoeidheid, concentratie- slaap- en geheugenproblemen, griepgevoel, hoofdpijn/migraine, druk in het hoofd.
  • Meer dan de helft ‘hoort’ ook voortdurend gesis, gefluit en gebrom, naast andere niet-bestaande geluiden.
  • Eenenzeventig procent meldt huidproblemen als roodkleuring, jeuk, ontstekingen, vlekken, kriebelend en vet haar, droge huid.
  • Velen zien wazig en klagen over vlekken in het beeldveld, tranende ogen.
  • Velen klagen over pijn in spieren en gewrichten, ingewanden, verkrampingen, spasmofylie, onwillekeurige spiertrekkingen vooral in onderbenen en gezicht, RSI
  • Evenwichtsstoornis en coördinatieverlies, waggelen, wankelen, door de knieën of benen zakken.
  • Elektrohypersensitiviteit komt tamelijk vaak voor in combinatie met andere milieuziekten.

Zij die lijden aan milieuziekten als ME, FM, MCS, burn-out, sick building syndrome etc. rapporten regelmatig dat elektrohypersensitiviteit deel uitmaakt van de problemen. Incidenteel lijkt elektrohypersensitiviteit juist de aanleiding te zijn geweest voor het ontstaan van die ziekten. De gezondheidsklachten lijken sterk op elkaar en zijn mogelijk voor een deel verwant of beïnvloeden elkaar.

Terug naar FAQ.