EHSWifi op schoolBewust omgaan met wifi

Bewust omgaan met WiFi

Gezonde school - Veilige school
Scholen dragen verantwoording ten aanzien van de ontwikkeling, gezondheid en welzijn van hun leerlingen. Daar hoort een zeer omstreden techniek als WiFi niet bij. Ongeacht wat de maatschappelijke standaard is. WiFi installeren in scholen en vervolgens afwachten wat er gebeurt met kinderen (en de docenten) is een onzeker en ongewenst experiment.geen wifi-158401 1280

Een convenant 'gezonde scholen' met als doelstelling de ontwikkeling van actieve en gezonde leerlingen, met aandacht voor een veilige omgeving en een goed klimaat zou wenselijk zijn. De Stichting EHS geeft advies over hoe u bewust en verantwoord om kunt gaan met WiFi.

Hoe kunnen we bewust omgaan met WiFi?
Veel scholen zijn al overgegaan op WiFi-gebruik. Toch zijn er redelijk eenvoudige maatregelen te treffen om de stralingsbelasting drastisch te beperken. 

  1. Gedeelten van de school WiFi-vrij houden 
  2. WiFi op bepaalde dagdelen of  dagen van de week uitschakelen
  3. Het WiFi signaal zwakker afstellen (Er is ook "ECO-WiFi")
  4. De WiFi-routers niet boven de leerlingen hangen. Kunnen deze op een gunstiger plek worden geplaatst?
  5. Het draadloze netwerk ombouwen tot een bekabeld netwerk. Dit is een relatief kleine ingreep.

Met creatieve en technische oplossingen kan de stralingsbelasting een heel stuk omlaag. De Stichting EHS kan u doorverwijzen naar speciaal opgeleide EMV-meetspecialisten die hierbij kunnen helpen.

Meldpunt elektrogevoeligheid

Meld je symptomen...

Je gegevens worden vertrouwelijk behandeld.

Go to top