Witte Zone project: Hof van moeder Aarde

Witte Zone project: Hof van moeder Aarde

Op het Hof van moeder Aarde, een mooie plek in Neede, vond het evaluatiegesprek plaats met de laatste deelnemer aan het Witte Zone pilotproject. Tien mensen met EHS (elektrogevoeligheid) namen deel aan deze pilot. Ze verbleven ieder één week op deze prachtige plek in de Achterhoek. Eén van de werkgroepleden, Carolien Schooneveld, interviewde Joke Houwers, begeleidster van de deelnemers. Joke vertelde wat belangrijk is bij de opvang van mensen met EHS. Ook gaf zij verrassende tips om met EHS om te gaan. 

 De Werkgroep Witte Zone bestaat uit negen mensen die elk hun specifieke ervaring inbrengen. De pilot was bedoeld als opmaat naar een ‘echte witte zone’ in Nederland. Een opvangcentrum voor mensen die al weten dat ze elektrogevoelig zijn, of die dit willen testen en die hulp nodig hebben om hun leven weer op de rit te krijgen. Jos Timmer van Stichting EHS, sprak op de Landelijke Contactdag over dit project.

Niet alleen de prachtige groene omgeving met moestuin, bloementuin, dierenweitje, een koffiehoek, biologisch winkeltje en bibliotheek, maar ook begeleiding van de kandidaten bleek heel belangrijk. De laatste deelnemer had thuis al veel maatregelen genomen om de straling terug te dringen, daarom voelde hij zich niet eens zoveel beter wat straling betreft. Maar de omgeving, de begeleiding en de groepsactiviteiten vond hij erg inspirerend. Hij was blij dat hij was gekomen.

De bevindingen van het Witte Zone project worden binnenkort gepubliceerd in een onderzoeksverslag. Wij berichten hierover zodra er meer over bekend is.