Something is in the air

Something is in the air

 Is straling van je mobiele telefoon of zendmasten schadelijk voor je gezondheid of voor het milieu? Hierover is al een tijd een wetenschappelijk debat aan de gang. Zijn wetenschappelijke conclusies gekoppeld aan de belangen van degenen die de studies financieren? Hoe zorgen overheden ervoor dat de straling binnen gezonde grenzen blijft? Wat gebeurt er met insecten als 5G volledig wordt uitgerold? Deze vragen en nog veel meer worden onderzocht in deze film, ‘Something is in the air’. Een film van Heidi Martikainen met medewerking van diverse wetenschappers op dit gebied. (onder anderen: Dariusz Leszczynski en Martin Pall).

Gepubliceerd op 30 september 2021 via Youtubekanaal Flipped Media.