Zendmastprotest Utrecht

Op 12 januari 2019 was de Raadsinformatiebijeenkomst  in Utrecht naar aanleiding van klachten van bewoners van Lombok over zendmasten. De Raad wilde graag weten wat de de gevaren zijn,verbonden aan zendmasten. Er wordt vanuit de bevolking al enkele jaren bezwaar aangetekend tegen de toename van zendmasten en er begint nu een opening te ontstaan, waarbij politieke partijen de gezondheidsrisico’s die wij kennen en ervaren serieus gaan nemen.

De bewonersgroep in Lombok heeft een aantal mensen bereid gevonden om hun inzichten uiteen te zetten. De stichting EHS is een van de insprekers geweest.