Wie helpt mee zodat de EU zich inzet tegen 5G?

Deelnemers gevraagd om een Europees burgerinitiatief tegen 5G tot een succes te maken! We willen een Europees Burgerintiatief tegen 5G. Geef je op en doe mee om dit tot stand te brengen! 

Meld je aan voor de werkgroep Europees burgerinitiatief (klik aan).

Hoe werkt een Europees burgerinitief?

Op basis van EU regelgeving is het mogelijk voor burgers om een initiatief te nemen, zodat de Europese Commissie wetgeving maakt, waar burgers om vragen. Het is bedoeld als correctie mechanisme voor onderwerpen waar burgers veel belang aan hechten, maar die door de EU over het hoofd zijn gezien of op een wijze wordt behandeld die de burgers niet passend vinden. De engelse term hiervoor is European Citizens’ Initiative, (ECI). Je kunt hier lezen hoe het precies werkt.

Een paar jaar geleden hebben we deelgenomen aan besprekingen met het Europees Parlementslid Michele Rivasi over mogelijkheden om een Europees burgerinitiatief tegen ongezonde EMV te starten. Toen dachten we dat het niet zou lukken om een miljoen handtekeningen te krijgen.

Inmiddels is de telecom bezig met de uitrol van 5G en zijn er veel mensen hiertegen in verweer gekomen. In Nederland zijn er tal van initiatief groepen tegen 5G en in andere landen gebeurt hetzelfde. Dit is de uitgelezen tijd om de Europese regels te benutten voor een moratorium op 5G in heel Europa. We willen een Europees burgerintiatief tegen 5G. Geef je op en doe mee om dit tot stand te brengen!

Waar moet een Europees burgerinitiatief aan voldoen?

Om een Europees burgerinitiatief succesvol in te dienen moet het voldoen aan een aantal vereisten. Hierbij een paar hoofdpunten. 

  • Het moet gaan over een onderwerp waar de EU zeggenschap over heeft.
  • De tekst van het Europees burgerinitiatief mag maar 1100 woorden omvatten. Heel erg kort dus.
  • De Europese Commissie moet op basis daarvan tot regelgeving kunnen komen. Er moet dus goede richting in de beschrijving zitten, zodat de Europese Commissie ook doet wat onze intentie is.
  • Er moeten minstens zeven initiatief landen aan deelnemen.
  • Er zijn in totaal 1 miljoen handtekeningen nodig zijn en er is ook een minimum aantal handtekeningen per initiatiefland. Voor Nederland zijn 21.750 stemmen omdat we 29 EU Parlementsleden hebben.

Hoe meer landen meedoen en hoe groter het aantal handtekeningen, hoe meer druk er op de Europese Commissie wordt uitgeoefend om werk te maken van het Burgerinitiatief.

Sinds 1 Januari 2020 is een update van de oorspronkelijke verordening van toepassing (EU 2019/788), die bedoeld is om de kans op acceptatie groter te maken: The new European Citizens' Initiative (ECI) Regulation makes the ECI more accessible, less bureaucratic and easier to use for organisers and supporters, while also strengthening its follow up.

Welke landen nemen deel aan het Europees burgerinitiatief?

Op dit moment nemen zo’n 20 landen van de 27 EU lidstaten deel aan de voorbereiding van het Burgerinitiatief tegen 5G. Denemarken neemt hierin de leiding. Een paar andere landen zijn extra actief en ondersteunen Denemarken hierin. Op dit moment zijn dat vooral België en Duitsland. Stichting EHS neemt namens Nederland sinds eind november deel.

Hoe lang gaat het duren?

Er is een uitgebreid tijdschema opgenomen in de EU verordening. We schatten in dat het minstens 1,5 jaar neemt en dat het kan uitlopen tot 3 jaar en 4 maanden, gerekend vanaf het moment van formeel indienen van het Europees Burgerinitiatief bij de Europese Commissie.

Op dit moment wordt er gewerkt aan de tekst van de Europees burgerinitiatief en we zijn al ver mee gevorderd met het bepalen van de hoofdpunten. Daarna moeten die hoofdpunten nog compact worden uitgewerkt en volgt de procesgang om het initiatief in te dienen en te presenteren in de EU. Zodra ons Burgerinitiatief is geaccepteerd, begint de campagne van 1 jaar om de handtekeningen te verzamelen.

Wat moet er gebeuren?

Wij zoeken mensen die deelnamen aan de Nederlandse burgerinitiatief werkgroep. Mensen die willen meedenken bij de afronding van de tekst van de Burgerinitiatief. Daarna begint het echte werk: het ontwikkelen van activiteiten, zodat er daadwerkelijk een heleboel handtekeningen vanuit Nederland komen. Heel veel Nederlandse handtekeningen betekent het voeren van een actieve campagne zodat heel Nederland weet dat dit speelt en zeker alle groepen die zich al inzetten tegen 5G.

Meld je aan voor de werkgroep Europees burgerinitiatief (klik aan).