Vrijwilligersdag 30 april 2022

Op 30 april kon er na twee jaar uitstel eindelijk een eerste echte vrijwilligersdag georganiseerd worden. ‘s-Ochtends werd er verzameld op Landgoed Schovenhorst in Putten waar iedereen ontvangen werd met koffie, thee en heerlijke gebakjes. Ongeveer 25 vrijwilligers waren aanwezig en het was duidelijk dat iedereen blij was elkaar eens in levende lijve te ontmoeten.

Om 11.00 uur begon het officiële programma waarbij alle vrijwilligersgroepen aan elkaar werden voorgesteld en even in het zonnetje werden gezet. Achter de schermen wordt door een enthousiaste betrokken groep mensen heel veel werk verricht voor Stichting EHS. Zo zijn er mensen actief in het bestuur, de redactie, het politiek schrijfteam en het telefoonteam (ofwel de Infolijn EHS). Een aantal mensen organiseren regelmatig een koffie-ochtend bij hun thuis. Er is een team dat het project Witte zones mogelijk maakt. Een aantal mensen houden zich bezig met het Europees Burgerinitiatief Stop(((5G))) Stay connected but protected. En natuurlijk de meetspecialisten van VEMES die ondersteunen met bijvoorbeeld technische informatie.

Vervolgens werd er in kleine groepjes gebrainstormd over wat Stichting EHS nog beter kan maken en hoe vrijwilligers beter ondersteund kunnen worden in hun werk voor de Stichting. Ook was er ruimte voor het benoemen van de dingen die goed gaan bij de Stichting. De ideeën die hieruit voortkwamen zijn door het bestuur meegenomen en hier zal waar mogelijk actie op ondernomen worden.

Na het officiële gedeelte was er een rondleiding met gids georganiseerd door de unieke bomentuinen van Landgoed Schovenhorst. Deze bomentuinen zijn in de 19e en 20e eeuw ontstaan uit kwekerij- en bosbouwexperimenten met naaldbomen. Tijdens de rondleiding werd verteld over het ontstaan van het Landgoed, de bomentuinen en bijzondere boomanekdotes.

Bij de heerlijke lunch die hierop volgde was er gelegenheid om bij te kletsen en ervaringen uit te wisselen. Na de lunch werd nog de outfit van het ECI team (Europees burgerinitiatief) onthult.

Foto outfit ECI team

Het was een geslaagde en goed georganiseerde dag. Zou jij het ook leuk vinden om iets voor Stichting EHS te doen als vrijwilliger en volgende keer ook aanwezig te zijn bij een vrijwilligersdag? Meld je dan aan via info@stichtingehs.nl. Geef aan wat je leuk zou vinden om te doen, of waar je expertise ligt. De Stichting kan altijd gemotiveerde vrijwilligers gebruiken.