Verslag van de Landelijke Contactdag EHS 2021

Op 9 oktober organiseerde Stichting EHS in Driebergen weer haar Landelijke Contactdag. Er was een uitgebreid programma met als thema “Verbinding met elkaar”.

Voor de pauze waren er sprekers over activiteiten van Stichting EHS.
Na de pauze was er een meer interactief deel, met sprekers en workshopleiders buiten de stichting. Zo was er een lezing van een studente antropologie over haar ervaringen tijdens het onderzoek bij mensen die gevoelig zijn voor straling.  Jan van Gils (Stop5GNL) gaf zijn visie op de belangrijke vraag: ‘hoe vergroten we stralingsbewustzijn?’ Ook was er een presentatie door Conny Vroegop, waarin de meer praktische kanten belicht werden over het afschermen van je huis.

Het werd een informatieve en gezellige dag. Tussen de middag was er een heerlijke lunch, waarbij er tijd genoeg tijd was om met elkaar te praten en elkaar beter te leren kennen.

Bestuurswisseling

Tijdens de Landelijke contactdag maakte voorzitter Rob van der Boom bekend dat Jos Timmer na 15 jaar zijn taken binnen het bestuur van stichting EHS neerlegt. De stichting zal zijn inzet heel erg missen. In een volgende nieuwsbrief zal een interview met Jos Timmer verschijnen. Als nieuw bestuurslid werd Marjon Tas verwelkomd. Al geruime tijd schoof zij aan bij de bestuursvergaderingen om de stichting beter te leren kennen vanuit het oogpunt van de communicatie.

Programma samenvatting

Een korte compilatie van ons programma kun je hier zien.

10.15 – 10.45 uur. Rob van der Boom, voorzitter van Stichting EHS, startte de Landelijke Contactdag met een voordracht over een aantal actuele zaken. Hij toonde ons de ontwikkeling van de stralingsbelasting in Nederland in de afgelopen 15 jaar, hoe het er nu voorstaat met de uitrol van 5G, wat de stichting EHS zich ten doel stelt en hoe de stichting daar vorm aan geeft. Ook vertelde Rob over het Europees Burgerinitiatief Stop 5G waar Stichting EHS aan mee heeft gewerkt en zich aan heeft verbonden. Zie hier de presentatie van Rob. En kijk hier de video terug.

jos timmer kl

10:45 – 11:15 uur.  Jos Timmer vertelde over het Witte Zone project bij het Hof van Moeder Aarde in Neede. Hier werd het afgelopen jaar een caravan beschikbaar gesteld voor mensen met EHS. De deelnemers kregen eerst een paar dagen de tijd om te “landen”. Elke dag was er een uur begeleiding beschikbaar. Daarnaast was er de mogelijkheid om mee te helpen in de tuin of mee te doen met bijvoorbeeld yoga of andere activiteiten. Het project is inmiddels afgerond en de opgedane ervaring wordt meegenomen naar mogelijke volgende projecten. Zie hier de presentatie van Jos. Of kijk hier de video terug.

marc juenemann kl

11:45 – 12:15 uur. Marc Juenemann  en Suzanne Kézér hebben meldingen van het Landelijk Meldpunt EHS geanalyseerd. Marc vertelde hierover en keek daarbij naar de cijfers vanuit diverse gezichtspunten. Tussen 2014 en 2019 is het aantal meldingen langzaam toegenomen. In 2020, het jaar van de invoering van 5G in Nederland, is het aantal meldingen verveelvoudigd. Zie hier de presentatie van Marc. Of kijk hier de video terug.

claire vd helder kl

13:30 – 14:00 uur.  Claire van den Helder, studente antropologie aan de Universiteit Leiden, deed samen met drie andere studenten een onderzoek met de titel: ‘EHS door de ogen van antropologen’. Elk van hen logeerde drie weken lang bij een gastgezin, waarin één van de leden elektrogevoelig was. Op die manier verdiepten zij zich in het leven van alledag van iemand met EHS met interessante observaties en conclusies tot gevolg. Zie hier de presentatie van Claire. Of kijk hier de video terug. Zie ook het blog dat eerder over dit onderzoek is verschenen.

jan v gils kl

14:00 – 14:30 uur.  Jan van Gils van Stop5GNL gaf een voordracht over de gevaren van EMV en hoe hij aankijkt tegen de mogelijkheden om bij de politiek, overheden en burgers het stralingsbewustzijn te bevorderen. Lees meer op de website Stop5gnl.nl. Of kijk hier de video terug.

Van 15:00 – 15.30 uur waren er twee parallel sessies. De deelnemers van de Landelijke Contactdag konden kiezen om één van de volgende twee workshops te volgen:

  1. VEMES meetspecialisten Connie Vroegop en Marcel van Rijt verzorgden een workshop ‘Hoe scherm je je huis af’. Connie presenteerde deze workshop en ging in op de diverse stralingsbronnen waar je binnenshuis last van kunt hebben, welke afschermingsmogelijkheden er zijn, en wat het resultaat is van afscherming. Zie hier de presentatie van Connie. Of kijk hier de video terug.
  2. Roelof Marchal van Nederlandse Internetomroep gaf een workshop ’hoe stoppen we 5G?’ Dit was een brainstorm die als een mogelijke start gold van een werkgroep die het bewustzijn van stralingsrisico’s wil bevorderen.

Rond 16:00 uur werd de dag afgesloten. Hierbij werden alle sprekers bedankt. Ook de aanwezige vrijwilligers binnen Stichting EHS werden naar voren gevraagd en met een cadeautje bedankt. Daarna vertrok iedereen weer naar huis. Wij kijken terug op een aangename en informatieve dag.