Persbericht ‘Keijzer dreigt omstreden stralingslimieten landelijk vast te leggen’

Stichting EHS stuurt brandbrief aan Tweede Kamer

Hoofddorp, 5 januari 2021.

Staatssecretaris Keijzer wil de wetenschappelijk omstreden blootstellingslimieten voor straling van mobiele communicatie landelijk wettelijk vastleggen. Tegelijkertijd wil ze de gemeenten de bestaande vrijheid ontnemen zelf voorzorg te nemen. Deze voorgenomen wijziging gaat buiten de Tweede Kamer om. De Stichting EHS heeft op 30 december hierover een brandbrief aan de Tweede Kamer gestuurd.

In de brief wijst de Stichting EHS erop dat de voorgestelde ICNIRP-blootstellingslimieten de volksgezondheid onvoldoende beschermen. De limieten houden alleen rekening met opwarming van het lichaam en niet met de al vaak aangetoonde lange termijn biologische effecten in het lichaam. De brief verwijst naar het recente Advies van de Gezondheidsraad (GR). ‘’Ook blootstelling onder de nieuwste ICNIRP-normen heeft de potentie de gezondheid te schaden’’ aldus de GR.

Geen voorzorg
Staatssecretaris Keijzer neemt ondanks het Advies van de GR zelf geen enkele bestuurlijke verantwoordelijkheid tot voorzorg. Met de voorgenomen wettelijke wijziging wil ze nu ook de gemeenten de verantwoordelijkheid ontnemen eigen beleid te voeren in het kader van de volksgezondheid.

Tweede Kamer betrekken
De staatssecretaris wil dit regelen via een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB). De Stichting EHS vraagt de Kamer in de brandbrief deze voorgenomen AMvB in de Kamer te laten agenderen en zeker niet in te laten gaan voordat in de Kamer is gesproken over het recente Advies van de GR.

In strijd met rechterlijke uitspraak
De Stichting EHS acht de voorgenomen wijziging in strijd met een zeer recente uitspraak van de rechtbank Gelderland. Deze uitspraak stelt dat het niet is uitgesloten dat bij een veldsterkte ver onder de ICNIRP-limieten er sprake is van verhoogde gezondheidsrisico’s.

De Stichting EHS behartigt de belangen van Elektrosensitieven. Inmiddels is er een wetenschappelijke basis gelegd voor een objectieve diagnose van EHS als Neurologische ziekte. Volgens onderzoek ondervindt 3-7 % van de bevolking klachten van EMV. Voor meer info zie https://stichtingehs.nl/. 

Download hier het persbericht en stuur het door .

– – – – – – – Einde PERSBERICHT – – – – – – –