Doe een melding bij het College voor de Rechten van de Mens

Stichting EHS wil alle mensen met maatschappelijke beperkingen door EHS oproepen een melding hiervan te doen aan het College voor de Rechten van de Mens. Dat kan eenvoudig via hun website. Via deze meldingen kan het College een goed beeld krijgen van de maatschappelijke beperkingen en problemen van mensen met EHS.

Enige tijd geleden heeft Stichting EHS een overleg gehad met het College voor de Rechten van de Mens. Dit in het kader van het VN-verdrag handicap. Volgens dit VN-verdrag moeten mensen met een beperking volwaardig mee kunnen doen aan onze samenleving. Sinds 2016 geldt dit VN-verdrag handicap ook in Nederland. In Nederland is dit uitgewerkt in de Wet gelijke behandeling handicap of chronische ziekte. Volgens deze wet is het verboden onderscheid te maken tussen mensen met en mensen zonder handicap. Het College houdt toezicht op de uitvoering van het VN-verdrag en kijkt of iedereen in Nederland zich aan de afspraken houdt.

Ook mensen met EHS hebben een beperking

Het College gaf in het gesprek aan dat mensen met EHS een beperking hebben en onder het VN-verdrag vallen. Dat betekent dat mensen met EHS volwaardig mee moeten kunnen doen in de samenleving. De samenleving moet ook voor EHS-ers overal toegankelijk zijn. Om een goed beeld te krijgen van de individuele problemen wil het College graag meldingen ontvangen van EHS-ers. Het College kan die meldingen vervolgens meenemen in hun contacten met de overheid over discriminatie. Dit kan leiden tot verdere bewustwording.

NB Deze meldingen staan dus los van ons eigen meldpunt en hebben een andere invalshoek en doel.

Hoe meer meldingen hoe beter

Het meldpunt van het College is bedoeld voor mensen die vinden dat zij gediscrimineerd worden of een andere schending van mensenrechten ervaren. Ook mensen met EHS kunnen hier dus een melding van discriminatie doen. Dit kan je anoniem doen. Bij zo’n melding is van belang dat het gaat om het melden van je maatschappelijke beperkingen. Dit kan zijn op het terrein van werk, onderwijs, openbaar vervoer, goederen of dienstverlening. De meldingen moeten dus gaan over maatschappelijke organisaties, bedrijven en instellingen die discrimineren en/of niet de benodigde aanpassingen willen doen die jou in staat stellen mee te doen. Het gaat dus niet om een verjaardagsfeest of de wifi van de buren. 

Vragen die je kunt meenemen in jouw melding

  • Geef kort aan hoe lang je al EHS hebt en hoe ernstig je klachten zijn. Welke lichamelijke gevolgen heeft blootstelling aan elektromagnetische velden voor je?
  • Meld welke beperkingen je ondervindt in het maatschappelijk leven. Wat kun je niet meer normaal doen? Bijvoorbeeld op het werk, op school, in het ziekenhuis, in het openbaar vervoer of bij sport en vrije tijd. 
  • Je kunt ook melding doen van specifieke gevallen zoals een meningsverschil met je werkgever over gewenste aanpassingen in verband met je overgevoeligheid.

Hoe meer meldingen hoe beter

Door jouw melding kan het College een beter beeld krijgen van de positie van EHS-ers in de maatschappij. Het College registreert je melding en verwerkt deze in hun jaarlijkse Monitor Discriminatiezaken. Deze geeft informatie over de vragen en meldingen die het College krijgt op het gebied van discriminatie. Ook kan het College de meldingen vervolgens meenemen in hun contacten met de overheid over discriminatie of eventueel een onderzoek doen naar een onderwerp waar veel meldingen over zijn.

Geen oproep tot klachten

Behalve een melding doen kun je ook een klacht indienen bij het College. In dit stadium willen we daar niet direct toe oproepen. Als je een klacht indient ga je een formele klachtenprocedure in waar altijd een andere partij bij betrokken is. Bijvoorbeeld je werkgever. Een klacht is dus nooit anoniem. De klacht moet aan specifieke voorwaarden voldoen om kans te maken op succes. Het heeft geen zin en kan zelfs averechts werken als het College veel klachten krijgt die vervolgens niet worden toegewezen. In dit stadium is het doen van een melding dus veel belangrijker dan het indienen van een klacht.

Mocht je toch overwegen een klacht in te dienen, omdat je die zelf zeer kansrijk acht en je goed gedocumenteerd bent, dan willen we je vragen contact op te nemen via info@stichtingehs.nl. Je wordt dan doorgeleid naar een extern deskundige die kan kijken naar de kansrijkheid van de klacht en je kan adviseren over een eventueel vervolg. De Stichting EHS staat hier verder buiten.

We hopen dat veel mensen op onze oproep reageren. Stuur dit bericht gerust door aan andere mensen met EHS.

Bedankt voor jullie medewerking! We houden jullie op de hoogte.