Kort geding 5G

Het kort geding van de stichting Stop5GNL tegen de Nederlandse staat om de uitrol van 5G te stoppen zal mondeling tijdens een zitting plaats vinden, en wel op maandag 4 mei vanaf 11.00 uur.

Vanwege de coronamaatregelen is de rechtbank niet toegankelijk voor publiek. De rechtbank zorgt voor een livestream zodat de zitting door alle belangstellenden op afstand gevolgd kan worden, zie: https://streams.nfgd.nl/behandeling-kort-geding-stichting-stop5gnl-tegen-de-staat-op-maandag-4-mei-2020U verlaat Rechtspraak.nl.