Internetconsultatie frequentiebesluit. Maak voor 4 januari bezwaar

Er loopt op dit moment een internetconsultatie over een frequentiebesluit. In dit besluit (dat door de Minister kan worden genomen) wordt de ICNIRP als blootstellingslimiet als basis genomen, met een veiligheidsfactor van 50. Er wordt echter niet voorzien in de voorzorg dat straling voor mobile communicatie ook andere effecten kan hebben dan opwarming.

Het is belangrijk dat veel mensen hun bezwaren tegen dit besluit kenbaar maken omdat er geen behoorlijk invulling wordt gegeven aan het advies van de Gezondheidsraad aan de Tweede Kamer over 5G en dat advies bovendien voorbij gaat aan de wetenschappelijke controverse over de risico’s van mobile communicatie en andere EMV.

Je kunt je bezwaar tot 4 januari indienen via deze link: Overheid.nl | Consultatie Wijziging Frequentiebesluit 2013 ter bescherming van de volksgezondheid tegen radiofrequente elektromagnetische velden (internetconsultatie.nl)

Lees meer achtergrondinformatie over de internetconsultatie op: https://stralingsbewust.info/2020/12/18/mona-keijzer-wil-discutabele-icnirp-limieten-landelijk-vastleggen-en-gemeenten-buitenspel-zetten/