Geen EU subsidie voor WiFi

Oproep, laat uw stem horen!

De EU wil gratis WiFi gaan subsidiëren. Help dat te voorkomen en laat uw mening rechtstreeks aan de EU horen.

De EU heeft een groot programma (Connecting Europe Facilities) gestart om mensen en organisaties te faciliteren met betere voorzieningen. Het programma omvat ook Digitale Draadloze Communicatie. Lokale partijen kunnen subsidie ontvangen om gratis WiFi aan te bieden, met name op publieke plaatsen, bv ziekenhuizen, bibliotheken, stations etc.

Voor mensen met EHS betekent dit plan een forse inperking van hun mogelijkheden om zich in de openbare ruimte te begeven. Bezoeken aan publieke voorzieningen zijn voor hen niet meer mogelijk zonder directe negatieve gevolgen voor de gezondheid. Een vorm van sociale uitsluiting! Publieke gebouwen dienen voor iedereen toegankelijk te zijn.

Eén van de leden van het Europees Parlement, Michèle Rivasi, heeft ons attent gemaakt op deze voorgenomen regeling en de mogelijkheid tot inspraak. Zij vraagt ons om haar te helpen in haar strijd in het Europees Parlement tegen de steeds verder groeiende hoeveelheid straling van mobiele communicatie. Hoe meer mensen bezwaar maken, hoe krachtiger ons geluid zal zijn.

Uw mening telt, maak uw bezwaar kenbaar via deze online-enquête van de EU.

Reageer vóór 28 november om uw reactie te laten gelden.

Enkele voorbeeldmotivaties voor uw bezwaar:

  • Ik ondervind (ernstige) gezondheidsklachten van elektromagnetische velden. Met deze ontwikkeling word ik praktisch uitgesloten van de publieke ruimte en het openbare leven, mijn grondrechten worden geschonden.
  • geen EU (subsidie)geld naar een WiFi-systeem waar ik gezondheidsklachten van krijg.
  • Publieke gebouwen dienen voor iedereen toegankelijk te zijn en te blijven, ook voor mensen die elektrohypersensitief zijn (EHS)

Als Stichting EHS hebben we natuurlijk ook bezwaar gemaakt, mede namens u. Zie hier voor onze motivatie. Het is goed dat zo veel mogelijk mensen reageren. Doe met ons mee!!! 
De voorgestelde regeling is geregistreerd met de EU-codering COM(2016)0589, meer informatie over de plannen en het wetgevingstraject is hier te vinden (Engels). De Nederlandse tekst van het voorstel vind u hier.