Brief aan 2e kamer

We stuurden op 27 januari 2020 opnieuw een brief naar de Tweede Kamer, als volgende stap in onze berichtgeving over de gezondheidsrisico’s van straling. De eerste brief hebben we geschreven naar aanleiding van het artikel in de Groene Amsterdammer “Bellen Schaadt Cellen”.

Eerdere briefwisseling

De eerste brief werd door de Kamer als voldoende indringend ervaren om door te sturen aan de Staatssecretaris van EZK. De beantwoording door deze Staatssecretaris vonden we echter zwaar ondermaats, waarop we voor het Kamerdebat van 4 Juli 2019 aanvullende informatie naar de Kamer hebben gestuurd.

Debat 4 juli 2019

In dat debat heeft de Kamer een eerste stap gezet in het serieus nemen van de gezondheidsrisico’s van straling. We hebben gezien dat de Staatsecretaris EZK in de uitvoering van de Kamermoties van 4 juli gekozen heeft voor een minimale invulling daarvan. Daarom vonden we een nieuw bericht in de vorm van bijgaande brief noodzakelijk.

Naast deze brievenreeks hebben we ook meegewerkt aan brieven van anderen die zich met ons inzetten voor vermindering van straling. We zijn blij dat vele mensen hun ongenoegen over de aanpak van stralingsrisico’s door de overheid aan de Kamer kenbaar hebben gemaakt. Op dit moment kunnen alleen door ons ongenoegen de Kamerleden geactiveerd worden. Voor een echte omkering in het denken lijkt het noodzakelijk te zijn dat de officiële adviesorganen hun visie drastisch bijstellen. Daarom blijven we ook in die richting actief.

Lees onze brief van 27 januari 2020.