Petitie aangeboden aan de Tweede Kamercommissie VWS

Beëindig het experiment met 5G, onderzoek eerst de veiligheid

Dinsdagmiddag 20 december 2022 was het zover: de Nederlandse petitie Stop 5G werd aangeboden aan de leden van de Tweede Kamercommissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Kern van deze petitie is dat de overheid onvoldoende oog heeft voor de gevolgen van draadloze communicatie voor de gezondheid.

De ondertekenaars willen niet nog meer straling. Ook vinden zij het onjuist dat de overheid heeft gekozen voor de invoering van 5G en het Internet of Things zonder de instemming van de burgers te vragen. Zolang niet onomstotelijk vaststaat dat het ongevaarlijk is voor de volksgezondheid, is het uitrollen van een nieuw 5G-netwerk onverantwoord en ongewenst. De overheid wordt daarom verzocht eerst twee deugdelijke, echt onafhankelijke wetenschappelijke onderzoeken te laten doen naar het gevaar van de elektromagnetische velden voor de gezondheid.

Het aanbieden

Commissievoorzitter Bart Smals heette ons welkom in de Statenpassage van de Tweede Kamer, waarna Rob van der Boom een toelichting gaf op de inhoud van de petitie. De titel van zijn presentatie was ‘Beëindig het experiment met 5G: wij willen geen overheid die achteraf sorry zegt!’ Daarna werd de petitie met meer dan 52.255 ondertekenaars symbolisch met een groot bord overhandigd. Op dit bord stond de tekst van de petitie met daarbij ook de eisen die we stellen aan deugdelijk wetenschappelijk onderzoek.

petitie 2e kamer 2022

Commissievoorzitter Bart Smals (VVD) nam de petitie in ontvangst in aanwezigheid van mede-commissieleden Wybren van Haga (BVNL) en Joba van den Berg (CDA). Rob van der Boom (Stichting EHS) en Rob Verboog (SOS-straling) waren de indieners van de petitie. We hebben met een delegatie van zes mensen de petitie aangeboden. De petitie werd in 2019 begonnen door Alfred Melse. We zijn hem zeer erkentelijk daarvoor en het vele werk dat hij daarvoor heeft verzet.

Voorzitter van de Stichting EHS, Rob van der Boom hield een indringende toespraak over de vele nadelen van 5G, de gevolgen voor de volksgezondheid en voor de elektrogevoelige mensen. De Kamerleden kregen zo een goed beeld van de achtergronden. Hij pleitte voor een volwassen overheid die voorkomt ooit sorry te moeten zeggen. En voor inzicht bij Parlementsleden dat de overheid altijd te laat blijkt met het zien van nieuwe problemen als gevolg van nieuwe technologie. (lees hier de volledige toespraak).

Na afloop

Na de aanbieding was er gelegenheid om met de Kamerleden te praten. We spraken met Wybren van Haga. Hij erkent onze problematiek en wensen. Joba van den Berg die onze problemen ook kent en die in 2019 om een advies aan de Gezondheidsraad heeft gevraagd, moest helaas eerder weg i.v.m. het lopende pensioendebat in de Tweede Kamer. Van Haga ziet met lede ogen aan dat de Kamer weinig van technologie begrijpt, waardoor de vele effecten op de samenleving worden genegeerd. Zijn ervaring is dat Kamerleden er niet voor open staan om die nadelen te onderzoeken en niet kunnen meedenken over goede technische oplossingen. Alle reden dus om de Kamer te blijven benaderen met onze visie op de risico’s van mobiele communicatie en in het bijzonder 5G.

Ondanks dat er in de grote foyer meerdere petities (opvolgend) werden aangeboden, trokken wij veel aandacht. Mede dankzij het duidelijke en grote aanbiedingsbord. Diverse fotografen maakten foto’s en de aanwezige NOS-cameraploeg maakte integrale opnames van de aanbieding. Direct na de aanbieding werden Wybren van Haga en Rob Verboog geïnterviewd door een zeer geïnteresseerde NOS-verslaggeefster.

Petitie blijft open

De laatste dagen hebben nog eens ca. 400 mensen hun steun gegeven aan de petitie. We staan nu op 52.395 handtekeningen. We zien aan de vele opmerkingen die zijn gemaakt door mensen die onze petitie hebben getekend, dat er veel nood is onder de ondertekenaars en er een grote weerzin is tegen de ontwikkeling van de mobiele communicatie en het Internet of Things (IoT). Daarom is besloten om de petitie nu niet af te sluiten. We willen meer mensen de gelegenheid geven om hun ongenoegen zichtbaar te maken. Zie hiervoor https://petities.nl/petitions/stop-5g?locale=nl

petitie bord onder de kerstboom

Duidelijke en formele stap

De petitie is een instrument van burgers om volksvertegenwoordigers een helder signaal te geven dat hun handelen noodzakelijk is. Het aanbieden van de petitie is een duidelijke en formele stap in het gewenste politieke proces.

De inhoud (inclusief de toespraak) van deze petitie is nu officieel ontvangen en wordt aan alle commissieleden (30 vaste leden en 30 vervangers, dus in totaal 60 van de 150 leden van de Tweede Kamer) gestuurd en opgenomen ter behandeling door de agendacommissie. Daarna kan een Kamerdiscussie gaan plaatsvinden, zeker als dat wordt ondersteund door één of meer Tweede Kamerleden. Dus dat is de volgende stap. En daar kunt ook u aan meewerken door uw politieke partij daartoe uit te nodigen.

Omdat wat er in ons land rond 5G gebeurt ook door de Europese overheid wordt bepaald, is ook het Europese burgerinitiatief erg belangrijk. Heeft u dit nog niet getekend dan kunt u dit doen via www.SignStop5G.eu.

interview van haga