2e workshop in het Europees Parlement. Thema Elektrohypersensitiviteit

Michele Rivasi, Member of the European Parlement vanuit Frankrijk, lid van de Groenen en voorvechter voor betere en veiligere stralingswetgeving, organiseerde dit voorjaar reeds twee workshops in het Europese Parlement over de gevaren van straling. In de eerste workshop op 7 februari stond het Europees burgerinitiatief,  Stay Connected but Protected, de oprichting van Europeans for Safe Connection,  gezondheidseffecten van EMV en de politieke setting omtrent de totstandkoming van regelgeving in de Europese Unie centraal. De workshop op 13 april was geheel gericht op Elektrohypersensitiviteit.

Voor stichting EHS en voor de vele EHS verenigingen in Europa en daarbuiten dus een belangrijk thema. Rob van der Boom was namens Stichting EHS en namens Europeans for Safe Connections aanwezig bij deze bijeenkomst. Kernvraag van de workshop op 13 april was: Wat is de wetenschappelijke stand van zaken met betrekking tot EHS? 

Elektrische aspecten in de ecologie

Er werd breed gestart met een presentatie van Sam Engel uit de UK, die gepromoveerd is op elektrische aspecten van de ecologie. Planten en dieren zijn allemaal elektrisch geladen en allerlei processen die belangrijk zijn voor het leven van planten en dieren wordt daardoor beïnvloed en mogelijk gemaakt. Het is een onderbelicht aspect van het leven, waar nog weinig wetenschappers actief zijn.

Onderzoek naar EHS

Natuurlijk kwamen in de workshop ook wetenschappers aan het woord die specifiek onderzoek hadden gedaan naar EHS, zoals Leszczynski en Belpomme. Opvallend was de aandacht voor pijn/migraine als gevolg van EHS in verschillende presentaties zoals die van Yael Stein en Frederik Greco. In de bijdragen van Dimitrios Pangopoulos en Adres Marino werd overzicht gegeven over verschillende gezondheidseffecten door EMV en verschillende karakteristieken van EMV die belangrijk zijn voor de gezondheidseffecten. De presentaties werd afgesloten met een tweetal op de politieke en juridische situatie gerichte toespraken van Dumitri Fornea en Klaus Buchner.

Slotbetoog Michèle Rivasi

Michèle Rivasi sloot ook dit keer de workshop af met een scherpe stellingname over de noodzaak voor een EHS diagnose, hulp voor EHS-ers, gebieden om naar toe te kunnen vluchten en een afwijzing van de werkwijze van de Europese Commissie op het gebied van Digitalisering. Rechtszaken zijn nodig om het tij te keren. Rivasi deed tevens een oproep aan de wetenschappers om met elkaar in overleg te gaan, zoals dit ook met MCS gebeurde, en elkaar meer bij te vallen dan af te vallen. Tegenstanders zullen elk verschil van inzicht weten te benutten en dat gretig aanpakken om twijfel te zaaien over de wetenschappelijke stand van zaken. En dit gaat ten koste van de mensen die elektrohypersensitief zijn, ziek en gehandicapt door EMV.

Video: terugkijken van de workshop van 13 april

Je kunt hier de video zien van de workshop van 13 april. Hij is opgedeeld in kortere videos. Elke spreker heeft een eigen video. Het beginbetoog is nog deels in Frans, later gaat dat over naar de engelse versie.

https://youtube.com/playlist?list=PLn_8R8lw4cav6IdeC1tmYfhAncqM-N6gu

We verwachten in mei of juni nog een derde workshop, ook weer georganiseerd door Michaela Rivasi. Ook deze zullen wij op de website van stichting EHS plaatsen.