brief: Geacht schoolbestuur,

 Downloadversie

Geacht schoolbestuur                                                                         datum:
Geacht schoolhoofd,

Met deze brief willen wij aandacht vragen voor een toenemend probleem wat op uw school ook kan ontstaan of misschien al speelt.
Veel scholen overwegen om Wifi uit te rollen of hebben dat inmiddels gedaan. Al dan niet gecombineerd met tablets, zoals de iPad op de Steve Jobsscholen. Minder bekend is dat deze draadloze technieken continu hoogfrequente elektromagnetische velden (EMV) uitzenden. Dit kan leiden tot gezondheidsklachten bij personeel en leerlingen. Kinderen zijn nog gevoeliger voor EMV dan volwassenen.
Wij krijgen meer en meer meldingen van kinderen met (ernstige) gezondheidsklachten na het installeren van WiFi op school. Zodra de WiFi wordt uitgeschakeld knapt het kind op en kan het vaak gewoon weer naar school.
Klachten die veel genoemd worden:

  • altijd doodmoe in de klas
  • ’s nachts vaak wakker worden
  • hoofdpijn op school, concentratiestoornissen, duizelig
  • RSI-klachten
  • hartritmestoornissen
  • ernstige darmproblemen

De Stichting EHS maakt zich sterk voor mensen die gezondheidsklachten krijgen van elektromagnetische velden. Zij zijn elektrohypersensitief (EHS) en worden ziek van de kunstmatige elektromagnetische velden (EMV) van draadloze communicatie-verbindingen. Dus van de EMV van mobieltjes en smartphones, DECT telefoons, zendmastantennes en draadloos internet: WiFi.

Gezondheidseffecten treden al op bij blootstelling aan velden die ver onder de norm liggen die de overheid hanteert.
Onze overheid loopt qua regelgeving achter op ons omringende landen.

  • De WHO adviseert om het zgn. “Voorzorgsprincipe” te hanteren. D.w.z. om terughoudend om te gaan met draadloze technieken tot er meer bekend is over de veiligheid voor de gezondheid hiervan.
  • In Frankrijk is WiFi verboden op alle plekken waar kinderen onder de drie jaar worden opgevangen, in klaslokalen met kinderen ouder dan 3 jaar moet deze apparatuur worden uitgeschakeld wanneer deze niet wordt gebruikt. (evenals mobiel bellen).
  • Meerdere landen om ons heen hebben de blootstellinglimieten in verband met de gezondheidsrisico’s al sterk naar beneden bijgesteld. En adviseren veel landen de draadloze technieken niet meer te gebruiken in de buurt van zwangere vrouwen, kinderen en jongvolwassenen.
  • De Duitse overheid gaf in augustus 2007 het advies om WiFi thuis of op de werkplek te vermijden, omwille van de mogelijke gevolgen voor de gezondheid.

Ondanks het feit dat jongere generaties in de samenleving altijd en overal online willen zijn om te kunnen internetten, zullen scholen er goed aan doen de ongecontroleerde groei van het systeem te beperken. Juist een onderwijsinstelling kan hier veel in betekenen voor haar leerlingen.

Oplossingen:
Voor mensen met EHS geldt: veld weg, klacht weg.
De Stichting EHS pleit in elk geval voor voldoende stralingsarme ruimten waar mensen met EHS kunnen verblijven. Maar het voorzorgsprincipe handhaven op scholen om te voorkomen dat steeds meer leerlingen of leerkrachten klachten ontwikkelen, is het meest wenselijk.

Stichting EHS is een organisatie met veel kennis van zaken. Zij werkt samen met speciaal opgeleide EMV-meetspecialisten. Die kunnen oplossingen realiseren als het efficiënter plaatsen van de WiFi-routers en het zwakker afstellen van routers die vaak onnodig sterke straling afgeven etc. Bedraad internet blijft echter de beste optie.

Wij zijn bereid verder met u van gedachten te wisselen over eventuele oplossingen. Ook kunnen wij voor groepen een professionele lezing verzorgen.

Neemt u daarvoor contact met ons op!

Graag zien wij uw reactie tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Stichting EHS

Download de folder “WiFi op school – pak de draad weer op”.

Meer info:

Een aantal wereldwijd vooraanstaande wetenschappers heeft ± 2000 onderzoeken van andere biologen gebundeld en opnieuw onderzocht. Hun conclusie is te lezen in het Bio-Initiative Rapport: de gevolgen van elektromagnetische velden is vele malen groter dan tot nu toe werd verondersteld.

Op 19 april 2012 is het Kennisbericht Elektrogevoeligheid uitgebracht door het Kennisplatform EMV en Gezondheid. Een officieel adviesorgaan voor de Nederlandse overheid, waarin participeren: TNO, GGD, Agentschap Telecom, KEMA, RIVM en ZonMW. Het vóórkomen van klachten t.g.v. elektromagnetische velden wordt hierin erkend.

Een Canadese nieuwszender heeft een korte reportage gemaakt over gezondheidsklachten t.g.v. WiFi. De norm voor blootstelling aan EMV is in Canada vergelijkbaar met die in Nederland.

Resolutie 1815 Europese Raad 6 mei 2011. The potential dangers of electromagnetic fields and their effect on the environment.

Persbericht IARC nr. 208 van 31 mei 2011.IARC classifies radiofrequency electromagnetic fields as possibly carcinogenic to humans.

Hallberg en Oberfeld, 2006: Letter to the Editor: Will We All Become Electrosensitive?

Belgische brochure over Wifi

Downloadversie