brief: Beste ouder,

Downloadversie

[datum]:
Onderwerp: WiFi op school en de gezondheid van onze kinderen.

 

Beste ouder,

De draadloze techniek (WiFi) is in opmars , zoveel is wel duidelijk. Scholen gaan steeds meer over op onderwijs via tablets en i-pads.
Als ouder wil ik graag het beste voor mijn kind en ik vind het fijn als de school met zijn tijd mee gaat. Ik vraag me echter ernstig af of we wel zo hard achter deze draadloze technische ontwikkelingen aan moeten hollen.
Van WiFi kan namelijk niet wetenschappelijk bewezen worden dat deze veilig is voor de gezondheid. Het geeft straling en wel 24 uur per dag.
In de praktijk blijkt dat leerlingen (en ook leerkrachten) hier ziek van kunnen worden. Zo ziek dat ze niet meer naar school kunnen en hun opleiding afmaken.

Een zoektocht op internet leert dat dit verschijnsel “elektro-overgevoeligheid” heet (EHS) en dat kinderen gevoeliger voor straling zijn dan volwassenen. Er zijn kinderen die last krijgen van ernstige vermoeidheid, hoofdpijn, concentratiestoornis, slapeloosheid, hartritmestoornis of ernstige eczeem-problemen, korte of wat langere tijd nadat WiFi is geïnstalleerd. Zodra de school WiFi uitschakelt verdwijnen de klachten en kan zo’n kind weer gewoon naar school.

De WHO heeft alle landen aangeraden om voorzichtig om te gaan met straling. Gewoon uit voorzorg omdat er nog steeds te weinig bekend is over de veiligheid voor de gezondheid. In veel landen wordt aan deze oproep gehoor gegeven. In Frankrijk bijvoorbeeld is WiFi verboden op alle plekken waar kinderen onder de drie jaar worden opgevangen. (mobiel bellen trouwens ook). In klaslokalen met kinderen ouder dan 3 jaar moet deze apparatuur worden uitgeschakeld wanneer deze niet wordt gebruikt. 
Waarom horen we in Nederland hier niets over? Waarom ontloopt de overheid haar verantwoordelijkheid?

Trouwens, wat is de meerwaarde van WiFi?
Op een computer met vaste bedrading kunnen leerlingen minstens net zoveel als op een i-pad. Bedraad internet geeft een veiliger verbinding die, technisch gezien, ook nog eens sneller en stabieler is dan WiFi. En, al heeft een school inmiddels WiFi geïnstalleerd dan kan er toch nog veel gedaan worden om de straling te verminderen. Bijv. door WiFi gedeelten van de dag uit te zetten, routers anders op te hangen of zwakker af te stellen etc. etc.

Als ouder vind ik dat elk kind dat ziek wordt van WiFi er één te veel is.
Laten we onze bezorgdheid delen en deze brief en folder verspreiden onder andere ouders, leerkrachten en schoolhoofden.
Laten we vooral met onze tijd meegaan. Laat alle kinderen maar een nieuwe Steve Jobs worden. Maar dan zonder risico’s voor de gezondheid! Steve Jobs stuurde tenslotte zelf zijn kinderen ook naar een wifi-vrije school.

Een bezorgde ouder,

 

…………………………..

De Raad van Europa adviseert straling te minderen.
Wat willen wij voor onze kinderen?

Download de folder: ‘Wifi op school? …pak de draad weer op!’

Zie www.StichtingEHS.nl voor meer info.

De stichting EHS fungeert als een onafhankelijk kenniscentrum voor elektro-overgevoeligheid. De stichting wordt gerund door vrijwilligers, meest zelf elektro-overgevoelige mensen. We onderhouden contacten met elektro-overgevoelige mensen in de vorm van regionale en landelijke contactdagen en brengen het EHS bulletin uit. Ook vormen we een vraagbaak voor mensen, per mail en per telefoon (via het telefoonteam).

 

Downloadversie