brief aan Klachtencommissie

Downloadversie

Aan: De Klachtencommissie van …


Betreft: Klacht met betrekking tot weigering van school van zoon om een expertise meting en eventueel aanpassingen te doen op het gebied van draadloze toepassingen binnen het schoolgebouw, waar onze zoon gezondheidsklachten van ondervindt.

Ingediend tegen:   – (..), directeur bestuurder van de scholengemeenschap(..) en – (..), directrice van de lokatie (…)

Ingediend door: (…)

Datum:

 

Geachte klachtencommissie,

Onze zoon zit in de tweede klas van (…). Sinds vorig jaar heeft hij diverse gezondheidsklachten, zoals vermoeidheid, hoofdpijn en concentratieproblemen. Uit bloedonderzoek en andere onderzoeken bleek dat hij verder prima gezond is. Sinds januari dit jaar is het ons duidelijk geworden dat elektromagnetische straling afkomstig van Wifi-routers in het schoolgebouw, alsmede andere draadloze toepassingen (smartphones van mede leerlingen etc.) schadelijke effecten hebben op zijn gezondheid en welbevinden.

Omdat wij al jaren bekend zijn met het fenomeen dat draadloze toepassingen voor steeds meer mensen gezondheidsklachten opleveren, gebruiken wij thuis geen wifi, dect-telefoons of andere draadloze toepassingen. Onze zoon heeft ook geen mobiele telefoon. In deze video wordt in 20 minuten uitgelegd wat de feiten zijn omtrent Wifi in scholen. Ook dit artikel uit de New York Times geeft boeiende informatie. In de bijlage treft u nog een bronnenbrief aan meer meer informatie over Wifi op scholen, alsmede enkele folders.

In november heb ik op mijn verzoek een overleg gehad over dit onderwerp met de locatiedirectrice van de vestiging waar onze zoon naar school gaat. Ik vroeg haar of zij door experts een meting wilde laten doen in het schoolgebouw naar EM-straling. In en mail liet zij mij weten hier niet aan mee te willen werken.

Daarna heb ik contact opgenomen met de directeur-bestuurder van de 5 vestigingen van de scholengemeenschap, met het verzoek of hij naar deze materie wilde kijken.

Vervolgens ben ik uitgenodigd om op 23 april aan de directeur-bestuurder, de lokatie directrice en een IT-er van school verdere toelichting op dit onderwerp te geven. Na een uitgebreide en goed onderbouwde Powerpoint-presentatie (die ik u graag op verzoek toezend en) die ik heb voorbereid met de hulp van experts op dit gebied, en een verdere uitwisseling, werd mij te kennen gegeven dat de school nog steeds niet mee wil werken aan het doen van een expertise meting ter voorbereiding op mogelijke aanpassingen.

Ondertussen ondervindt onze zoon nog steeds de nadelige gevolgen van de EM-straling in het gebouw, en zijn zijn schoolprestaties o.a. daardoor sterk achteruitgegaan het afgelopen jaar. Op 20 maart zijn wij bij een arts geweest die kennis heeft van de effecten van EM-straling op gezondheid, en zij heeft geconstateerd dat onze zoon gevoelig is voor de effecten van EM-straling. Deze verklaring kunnen wij op verzoek tonen, indien er vertrouwelijk omgegaan wordt met de informatie. De school heeft ook een kopie van deze verklaring ontvangen.

Gezien de informatie die er internationaal al bekend is over de effecten van EM-straling op de gezondheid, waarbij kinderen extra gevoelig hiervoor zijn, vind ik het persoonlijk onverantwoord als er niet kritisch naar deze informatie wordt gekeken en ook niet de verantwoordelijkheid wordt genomen voor nader onderzoek door degenen die verantwoordelijk zijn voor de leeromgeving van onze kinderen.

Bij deze dien ik dan ook een klacht in tegen de directie van de (…) scholengemeenschap in de persoon van de directeur bestuurder en de locatie directrice dat zij geen expertise meting willen laten uitvoeren in het schoolgebouw.

Ter vergelijking: als een kind in een rolstoel geraakt en daardoor niet meer kan functioneren zoals voorheen, dient de school daar toch ook serieus mee om te gaan en aanpassingen te doen?

In afwachting van uw reactie, hartelijk dank voor uw aandacht, Met vriendelijke groet,

(….)

 

Bijlage 1 :  Bronnenbrief over Wifi gericht aan schoolbesturen

Bijlage 2 : Artikel Telegraaf d.d. 30 april 2014: ‘Nederland Antennewoud, EM-velden zorgen voor steeds meer klachten’    (komt per post, en per aparte e-mail)

Bijlage 3 : Folder: ‘Wifi op school’ Bijlage 4 :  Folder: ‘Straling, gezondheid, simpele maatregelen.’(komt per post)

 

Downloadversie