EHS Bulletin 60, mei 2018

Inhoudsopgave

Van de redactie

 • Een nieuwe lente, een nieuw geluid

Van het bestuur

 • Nieuw logo
 • Landelijke Contactdag 2018
 • Goede voornemens

Persberichten

 • Maatschappelijk draagvlak voor 5G is nihil
 • Meerderheid vreest gezondheidsklachten 5G

Wetenschap

 • fMRI studie aan hersenen voor diagnose elektrohypersensitiviteit (EHS)
 • Kans op miskraam verdrievoudigd bij blootstelling aan LF-EMV
 • Open brief over EHS provocatie studies
 • Is de mobiel oorzaak van kanker of niet, of toch weer wel?

Politiek en Overheid

 • Verkenning toekomst van de antenneregistratie
 • 5G kan ongemerkt de buurt binnen sluipen
 • Motie Antennebeleid unaniem aangenomen in de gemeente Súdwest-Fryslân
 • Verslag Raadsmarkt Zuid-Kennemerland
 • Onverantwoorde reclame KPN

Technische zaken

 • Aarding van de elektrische installatie

Maatschappij

 • De mobiel van Neil Armstrong
 • De Nicosia Verklaring 2017
 • ‘Eerlijk over straling’ op de Nationale Gezondheidsbeurs

Lotgenotencontact

 • Nieuwe contactpersoon voor de sociale contactlijn EHS

Oproepen

 • Update Witte Zone Getelo
 • De EHS-informatielijn 0900-9266
 • Wat kunt u voor de Stichting EHS betekenen?

Boekbespreking

 • Gezondheidsklachten door straling