Eerlijk over straling, Tips

Tips van Eerlijk over Straling: Voorkom elektrostress. Verminder de belasting door straling. Je kunt zelf veel doen, lees de tips.

Je kunt de folder hier bestellen.

De folder is gratis verkrijgbaar, een vergoeding van de kosten a € 0,02 per stuk plus verzendkosten wordt zeer gewaardeeerd. Bankgegevens: NL83 INGB 0003 4782 07 t.n.v. STICHTING EHS.

Folder bekijken of downloaden: