Eerlijk over straling, 5G

5G komt eraan: reden tot ongerustheid over de gevolgen voor onze gezondheid. Lees in deze folder waarom. Eerlijk over Straling is een initiatief van de Nederlandse stralingsbewuste organisaties. Meer weten? Zie EerlijkoverStraling.nl.

Je kunt de folder hier bestellen.

De folder is gratis verkrijgbaar, een vergoeding van de kosten à € 0,10 per stuk plus verzendkosten wordt zeer gewaardeeerd. Bankgegevens: NL83 INGB 0003 4782 07 t.n.v. STICHTING EHS.

Folder bekijken of downloaden: