Elektrostress handboek

Schooneveld, Hugo, 2014, ISBN 97890902277936

Mensen kunnen ziek worden bij blootstelling aan bepaalde elektromagnetische velden (‘straling”) van zenders en elektronische apparatuur thuis, in de auto of op het werk. Klachten zijn o.a. chronische vermoeidheid, slaapproblemen, hoofdpijn, hartritmestoornissen, oorsuizingen en andere lichamelijke en psychische klachten. Het verschijnsel heet ‘elektrostress’ of elektrohypersensitiviteit (EHS). Mensen verschillen in de velden die hen storen en de manieren waarop de stresssymptomen merkbaar worden.

Vragen die in dit handboek aan de orde komen zijn o.a.:

 • Wat zijn de gezondheidsklachten?
 • Welke soorten velden zijn er zoal?
 • Wat zijn de storende apparaten en installaties?
 • Wat is daartegen te doen?
 • Waarom begrijpen mijn artsen me niet?
 • Hoe kan ik weer een goed bestaan opbouwen?

Dit boek is geschreven voor:

 • Elektrogevoelige personen die een oplossing voor hun EHS klachten zoeken.
 • Artsen die patiënten met SOLK problemen willen doorgronden.
 • Beleidsmakers die gevraagd wordt de verspreiding van storende apparaten en zenders te reglementeren.
 • Wetenschappers die op zoek zijn naar aanknopingspunten voor verdiepend onderzoek.

Een uitgebreide literatuurlijst helpt geïnteresseerden verder de weg te vinden naar beschikbare publicaties.

Bestel direct via een klik op deze link.

hugo

Over de schrijver

Dr. Hugo Schooneveld is als (neuro)bioloog gepromoveerd aan de RU te Groningen in 1970 en was daarna als wetenschapper werkzaam aan de -nu- Wageningen Universiteit en Researchcentrum – de WUR. Zijn werkterrein was de hormonale bestrijding van insecten.
Om eigen EHS ervaringen met anderen uit te wisselen, richtte hij rond 2001 een werkgroep op en in 2007 de Stichting Elektrohypersensitiviteit. Doel was de oorzaak van EHS klachten te doorgronden en een oplossing voor de problemen te zoeken langs de weg van fysische veldreductie. Stichting EHS fungeert in Nederland als kenniscentrum en als gesprekspartner voor officiële instanties en de overheid.

Het boek bevat de volgende hoofdstukken:

 1. Ten geleide
 2. Inleiding
 3. Elektriciteit en magnetisme
 4. De gezondheidsproblemen
 5. Opvattingen over EHS
 6. Velden rond stroomvoorzieningen
 7. Bronnen van EMV binnen en onderweg
 8. Zendmasten in de open lucht
 9. Problemen rond mobiel bellen
 10. Ziek van zendmasten
 11. Biologische effecten van elektromagnetische velden
 12. Hersenfuncties
 13. Richtlijnen bij blootstelling aan elektromagnetische velden
 14. Internationale bezorgdheid
 15. Het meten van velden
 16. Veldreductie ter vermindering van blootstelling an EMV
 17. Helpt veldreductie?
 18. Hoe nu verder?