Dirty Electricity

Samuel Milham (2012). ISBN 9781938908187

Dirty Electricity vertelt het verhaal van Dr. Samuel Milham, de wetenschapper die als eerste de wereld waarschuwde voor het angstaanjagende verband tussen beroepsmatige blootstelling aan elektromagnetische velden en menselijke ziekten. 

Milham neemt de lezer mee door zijn jeugd en opleiding en volgt het kronkelige pad dat leidde tot zijn ontdekking dat de meeste beschavingsziekten van de twintigste eeuw, waaronder kanker, hart- en vaatziekten, diabetes en zelfmoord, worden veroorzaakt door blootstelling aan elektromagnetische velden.

Dirty Electricity is hier te bestellen.