De onzichtbare regenboog

Arthur Firstenberg (2017), ISBN: 9789492665744

Elektriciteit heeft de moderne wereld gevormd. Maar hoe heeft het onze gezondheid en het milieu beïnvloed? De afgelopen twee eeuwen heeft de samenleving een universeel geloof ontwikkeld dat elektriciteit veilig is voor de mensheid en de planeet. Firstenberg doorbreekt deze overtuiging door het verhaal van elektriciteit eens op een andere manier te vertellen, namelijk vanuit milieuoogpunt.

Door de effecten te beschrijven die elektriciteit heeft gehad op onze gezondheid en onze planeet. Firstenberg traceerde de geschiedenis van elektriciteit vanaf het begin van de achttiende eeuw tot heden, en maakt daarbij overtuigend dat veel milieuproblemen, maar ook de belangrijkste ziekten van de geïndustrialiseerde beschaving – hartaandoeningen, diabetes en kanker – verband houden met elektrische vervuiling.
Arthur Firstenberg is wetenschapper en journalist. Hij behaalde een graad in wiskunde aan de Cornell University en studeerde aan de University of California, Irvine School of Medicine. Al bijna veertig jaar is hij onderzoeker, adviseur en docent over de gezondheids- en milieueffecten van elektromagnetische straling. Hij ervaart de effecten van zelf gediagnosticeerde EHS. Ook is hij een beoefenaar van verschillende geneeskunsten.
De onzichtbare regenboog is te bestellen bij succesboeken.
De originele publicatie The Invisible Rainbow is via de volgende linken te bestellen als e-book of paperback.