Alledaagse stralingsoverlast – De gevolgen van elektrosmog voor de gezondheid

Susan Pockett (2023). ISBN 9789403642277

Veel landen (waaronder Nederland) baseren zich wat betreft hun blootstellingslimieten voor o.a. de uitgezonden telecomstraling op de richtlijnen van de zogeheten ‘Internationale Commissie voor Bescherming tegen Niet-Ioniserende Straling’ ofwel de ICNIRP.

Maar dat is een private besloten club en niet noodzakelijkerwijs een geheel geloofwaardige instantie en de leden zijn geen onpartijdige wetenschappers. Deze richtlijnen zijn ontworpen als bescherming tegen ongewenste opwarming; dat is alles. Ze beschermen niet tegen een verbijsteringwekkende hoeveelheid door de onafhankelijke wetenschap aangemerkte en ook bewezen biologische effecten. Met de komst van 5G en de daarin toegepaste hoog-frequente millimetergolven en nieuwe ingrijpende technieken belooft alles een graad ernstiger te worden. Nieuwe kleine zenders in elke straat en een armada van duizenden satellieten in de nabije ruimte creëren een kunstmatige elektromagnetische soep met – zoals het lijkt – mensen als de balletjes. De Nieuw-Zeelandse neurowetenschapper Susan Pockett zet ondersteund door een berg proefondervindelijk bewijsmateriaal de gevolgen van deze technologische invasie voor onze lichamelijke gezondheid bijeen.

Het boek is hier te bestellen.