Waarom een weblog over straling?

Vandaag gestart: blog over elektromagnetische velden en gezondheid. Met ontwikkelingen, toelichting, duiding en stellingname over EHS.

Doel is de lezer via een snellere manier te informeren over verzamelde kennis en berichten. Naast de al bestaande communicatiekanalen zoals de website, het EHS Bulletin (verschijnt vier keer per jaar), regionale en landelijke bijeenkomsten, Facebook en de telefonische consulten. Een blog met publicatie van relevante, wat beschouwende en misschien complexere artikelen voorzien van duiding en stellingname, door Hugo Schooneveld.

De scope van mijn blog

Belangrijk is dat we de ontwikkelingen in het buitenland nauwlettend blijven volgen, want daar zijn sommige discussie over de effecten van EMV verder dan in Nederland. Er beginnen ook juridische successen te komen voor mensen die in hun EMV-belaste werksituatie in de verdrukking zijn gekomen. Hier zit de erkenning van de EHS als ziektebeeld vrijwel op slot, door onwil van de overheid om de relatie tussen EMV en gezondheidseffecten te erkennen of daar gericht onderzoek naar te laten doen. Er zijn wel aanzienlijke sommen gelds besteed aan onderzoek dat onder die titel EMV en Gezondheid wordt uitgevoerd, maar in een latere blog zal ik uitleggen dat dit ons niet zo veel heeft opgeleverd. Een enkel lopend onderzoek waar we bij betrokken zijn gaat misschien wat meer aan ‘krediet’ opleveren, maar ook daarover zal ik in een latere fase rapporteren.

Wat kunt u verwachten?

Mijn opzet is om in leesbare stijl verslag te doen van nationale en internationale ontwikkelingen. Dat houdt onder meer in:

  • Informatie over producten en storende velden in huishouding en werksituaties en wat daartegen te doen is
  • Ontwikkelingen en discussies over EHS in binnen- en buitenland
  • Voorbeelden van probleemgevallen en succesvolle probleemaanpak
  • Vorderingen in wetenschappelijk onderzoek.

Ook wordt enkele keren gastschrijvers gevraagd hun mening en ervaringen te uiten in deze blog. Waar mogelijk zullen uitspraken en voorbeelden met hyperlinks worden gedocumenteerd, zodat men zelf over het betreffende onderwerp kan verder lezen.

Volgende afleveringen

Dit is de eerste aflevering. Volgende afleveringen zullen een bepaald relevant en actueel onderwerp als thema hebben.
Veel kennis is ook buiten onze directe kringen aanwezig. We hopen daarom gastschrijvers bereid te vinden hun gedachten over belangrijke problemen op papier te zetten. Engelstalige artikelen worden niet geschuwd. Suggesties blijven welkom.

Reageren? Stuur een mail.