Moratorium gevraagd op 5G

Meer dan 180 wetenschappers en artsen uit 36 landen hebben op 13 september 2017 de Europese Commissie een moratorium gevraagd op de geplande 5G-uitbreiding. Dit verzoek om officieel uitstel wordt ingegeven door de zorgen over ernstige gezondheidseffecten door toename van de blootstelling aan straling bij de invoering van 5G. Diverse gezondheidseffecten worden genoemd, waaronder neurologische problemen, onvruchtbaarheid en kanker.

Initiatiefnemers

Eén van de initiatiefnemers hiervoor is Dr.L. Hardell, Professor in Oncologie aan de Örebro Universiteit in Zweden. Hij stelt: “De telecomindustrie probeert technologie uit te rollen die mogelijk zeer reële, onbedoeld schadelijke consequenties heeft. Wetenschappelijke studies, zowel recent als van vele jaren her, stellen schadelijke effecten op de gezondheid vast bij testen van draadloze producten onder realistische omstandigheden. We zijn zeer bezorgd dat de toename van blootstelling aan straling door 5G, leidt tot schade die niet kan worden teruggedraaid”.

5G- draadloze telecommunicatie

Hardell: “De vijfde generatie (5G) van radiofrequente straling wordt nu ontwikkeld. Dit wordt gedaan zonder dosimetrische bepaling of studie van de mogelijke gezondheidseffecten. De media verheerlijken vooral alle mogelijkheden die deze technologie belooft te zullen bieden, zoals de zelfrijdende auto en Internet of Things (IoT). De consequenties voor de gezondheid van mens, plant en dier worden in het geheel niet besproken. Politici, overheden en media zijn verantwoordelijk voor een onevenwichtige voorlichting. De gewone man wordt niet geïnformeerd over tegengestelde meningen over deze technologische ontwikkeling. Gezondheidseffecten door radiofrequente straling zijn in de media een non issue, althans in Zweden, maar ook in de meeste andere landen.”
De uitbreiding van het 5G-netwerk, bedoeld om grotere hoeveelheden data sneller draadloos te kunnen doorsturen, vereist de bouw van veel meer masten in stedelijke gebieden. Op die manier, redeneren de wetenschappers, ontsnapt niemand nog aan de potentieel schadelijke gevolgen van straling. We worden immers al blootgesteld aan 2G-, 3G, 4G- en Wi-Fi-straling.

Onderzoek gezondheidsimpact

Aangetoond is dat studies over de gezondheidsimpact van straling in het verleden vaak beïnvloed werden door de industrie. De wetenschappers dringen erop aan dat er nu onafhankelijk onderzoek gedaan wordt naar de gevolgen van 5G-straling “om de veiligheid van de bevolking te garanderen”. Daarom vragen ze aan de Europese Commissie om de uitbreiding van het 5G-netwerk uit te stellen “tot de potentiële risico’s voor de menselijke gezondheid en het milieu grondig onderzocht zijn door wetenschappers die onafhankelijk zijn van de industrie”.

Standpunt Stichting EHS

De Stichting Elektrohypersensitiviteit kan zich geheel vinden in de oproep om 5G niet uit te rollen, voordat door onderzoek van onafhankelijke wetenschappers is vastgesteld dat er geen schadelijke gezondheidseffecten zijn. Wij zullen deze oproep daarom onder de aandacht van de Nederlandse politiek brengen.

Bronnen

Blog van Zweedse onderzoeker Lennart Hardell:  Scientists warn of potential serious health effects of 5G
De tekst van het appeal vindt u hier.