‘Eerlijk over straling’ op de Nationale Gezondheidsbeurs

Onder het motto Eerlijk over Straling voerden de organisaties Stichting EHS, Stop-Overdosis-Straling, Stop UMTS, Verminder-Electrosmog, de CPLD vereniging, Stralingsbewust Zuid-Kennemerland en Zeeuws Platform Stralingsrisico begin februari gezamenlijk campagne voor een gezond en stralingsbewust leven.

Deze campagne werd in minder dan een week tijd met vereende krachten in elkaar gestoken en was een groot succes.

Straling veroorzaakt elektrostress

De symptomen die we kennen van elektro-gevoeligheid zijn in feite symptomen van stress. Omdat ze veroorzaakt worden door elektromagnetische velden, ofwel straling, noemen we dit elektrostress. En met elektrostress heeft niet alleen de elektro-gevoelige maar iedereen mee te maken. Tegenwoordig is de stralingsbelasting wel heel hoog en ook als je straling niet waarneemt, kan elektrostress effect hebben op de gezondheid. Dat is voor Stichting EHS de reden om zich ook meer op het algemene publiek te gaan richten met informatie over elektrostress.

De stralingsnorm van de overheid

Want straling beïnvloedt dan wel onze leefomgeving, maar is een onderbelichte milieufactor. De door de overheid gehanteerde ICNIRP-normen zijn gericht op voorkoming van opwarming van weefsel Maar ze gaan voorbij aan de mogelijkheid van niet-thermische effecten.

GZbeurs2GZbeurs4

Dus volstaan die normen niet. Ze zijn veel te hoog. Er zijn immers talloze aanwijzingen gevonden in duizenden wetenschappe-lijke onderzoeken voor een verband met een breed scala aan ziekten door straling.

Ons eerlijke verhaal delen

Met dat eerlijke verhaal wilden we bezoekers op de beurs bereiken. Doel was hen te informeren over de symptomen die je van elektrostress kunt ervaren, de eventuele gevolgen op de langere termijn en de maatregelen die men kan nemen om blootstelling aan straling te verminderen. Dat is nodig want met de ontwikkeling van het Internet of Things en de geplande uitrol van 5G zal de

GZbeurs3

elektrostress alleen nog verder toenemen.

Grote behoefte aan informatie over straling

Onze boodschap voorzag in een grote behoefte. Gewapend met overzichten van symptomen, tips, wetenschappelijke documentatie, folders en brochures sprak de bemanning van onze stand vier dagen lang met beursgangers. En het was er druk! Misschien kwam niet iedereen aan bod, maar er was voldoende documentatie om je ook zelfstandig op de hoogte van ons verhaal te kunnen stellen. Overal lag of hing lezenswaardige informatie. En de folders vlogen de stand uit.

Hoe werd de boodschap ontvangen?

De verwachting was dat er minimaal 45.000 beursbezoekers zouden zijn. Hoeveel we er daarvan bereikt hebben is moeilijk te zeggen. De algemene reactie was dat het publiek blij was met onze eerlijke boodschap. Er bleek een grote behoefte aan informatie over dit onderwerp. Veel mensen gaven aan erGZbeurs6 minder of geen vertrouwen in te hebben dat de overheid ons voldoende tegen straling beschermt en zich zorgen te maken over de alsmaar toenemende stralingsbelasting. GZbeurs5Vermeldenswaard is een hersenchirurg die aangaf dat zijn beroepsgroep op de hoogte was van straling als een oorzaak van hersentumoren. Jammer dat hij het gesprek hierover met ons niet kon aangaan. Dagblad TROUW publiceerde 1/2/2018 onze boodschap in een artikel over de Gezondheidsbeurs.

Meer zien? Dat kan. Er werd door Johan de Ruyter een kort filmpje van gemaakt, zie: http://bit.ly/2F4je40

GZbeurs7

  Foto’s: Sodis Vita