De EU plannen met de digitalisering van de maatschappij: ‘De beer is los …’

Op 14 september werd de ‘State of the Union 2016’ uitgesproken door Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie van de EU. Het was geen vrolijke rede. In hoofdlijnen kwam het er op neer dat meer inspanning moet werden geleverd om de EU een meer leidende positie in Europa te kunnen laten bekleden. Het is tijd duidelijke plannen te maken en voorrang te geven aan o.a. de digitalisering van lidstaten.

Dat liet de elektronische industrie zich geen twee keer zeggen en pakte gedreven uit met plannen de 4G en vanaf volgend jaar de 5G mogelijkheden verder te ontwikkelen. ‘De beer is los’ en dat zullen we weten. Nergens in het document is ook maar een woord te vinden over mogelijke gevaren voor de gezondheid van EU burgers. We houden ons hart vast, gezien de vele klachten die we horen alleen al over de blootstelling aan straling van WiFi. Het wordt allemaal nog heel veel erger. De elektronische lobby heeft vakwerk geleverd …!

Uit het persbericht: 

In zijn toespraak over de staat van de Unie in 2016 heeft Commissievoorzitter Juncker een ingrijpende hervorming van de EU-telecomregels aangekondigd. Er komen nieuwe initiatieven om aan de groeiende behoefte aan snelle internetaansluitingen te voldoen en zo het concurrentievermogen van Europa een impuls te geven. De voorstellen moeten leiden tot meer investeringen in netwerken met hoge capaciteit en tot sneller snellere wifi-toegang voor de Europese burgers.Op het werk, thuis of onderweg, overal moet de Europese burger kunnen rekenen op een snelle en betrouwbare internetaansluiting. In het onderwijs, de gezondheidszorg, de industrie en het vervoer wordt het steeds belangrijker om in krachtige netwerken te investeren. Om deze uitdagingen aan te gaan en Europa klaar te maken voor de digitale toekomst, heeft de Commissie vandaag drie strategische doelstellingen voor 2025 gepresenteerd:Ook commissaris voor digitale economie en samenleving Oettinger drong aan op goede internetverbindingen: “Een goede connectiviteit is een randvoorwaarde voor de digitale toekomst van Europa: Het ‘internet van de dingen’, de digitalisering van het bedrijfsleven, de cloud en big data…, hiervoor zijn betrouwbare en overal toegankelijke verbindingen met een optimale snelheid en kwaliteit nodig. Europa heeft de ambitie om het voortouw te nemen bij de uitrol van 5G. Het is tijd om over te stappen op de gigabit samenleving en ervoor te zorgen dat iedereen in Europa, op het platteland én in de stad, toegang krijgt tot een internetverbinding van topkwaliteit.”

Achtergrond

Bedrijven, van starters tot grote ondernemingen, zijn voor de oprichting, exploitatie en eventuele uitbreiding steeds vaker afhankelijk van internet. In de wereldwijde wedloop om hightech bedrijven op te richten of om van traditionele bedrijven hightech-bedrijven te maken, zijn eersteklas internetverbindingen onontbeerlijk. Het succes van e-handel en van het internet van de dingen, de betrouwbaarheid van de digitale overheid en e-gezondheidszorg, en het gebruiksgemak van video- en audiomateriaal bij het gamen en streamen staan of vallen met de investeringen in de netwerken van de toekomst. Een betere breedbanddekking en -capaciteit zijn nodig om te zorgen dat veel gebruikers op een en dezelfde plaats kunnen gebruikmaken van online-diensten, zoals in luchthavens en stadions, bedrijvenparken en overheidsgebouwen, en dat miljarden voorwerpen, zoals auto’s en huishoudelijke apparatuur, op internet kunnen worden aangesloten. Een betere breedbanddekking en -capaciteit zijn ook nodig om schoolkinderen op een nieuwe manier te laten leren met behulp van virtuele werkelijkheid en om chirurgen operaties op afstand te laten verrichten.

Onze bedenkingen

Deze perspectieven op een totale bereikbaarheid voor – en communicatie tussen – mensen en dingen dwingen respect af voor de mensen en ondernemingen die dit allemaal bedenken en technisch mogelijk maken. Dat het werkt is een klein wonder. Of het nodig is voor alles en iedereen en op iedere plek is de vraag. Is deze peptalk voor de digitalisatie in de rede van Juncker ingegeven door zijn grote voorstellingsvermogen, of hebben grote marktpartijen hem dat ingefluisterd? Vermoedelijk dat laatste. De slechte ervaringen met de rol van de elektronische industrie in de discussies over de tumor-bevordering bij gebruikers van mobieltjes, destijds, doet ons het ergste vrezen. Er zijn enorme financiële belangen gemoeid met het ontwerpen, maken en installeren van die 4G en 5G netwerken en het levert enkele miljoenen extra banen op. Zodoende, geen gezeur graag.

Keerzijde van draadloze technologie

Maar draadloze communicatietechnieken hebben een keerzijde. Niet ieder heeft er plezier van: elektrogevoelige personen, met name, worden ziek van sommige elektromagnetische velden. De vraag blijft wat er gebeurt met de mensen die dagelijks gebombardeerd worden met de straling van al die honderden gadgets die we over enkele jaren in huis, school en werkplek zullen halen om nog sneller dan voorheen te kunnen communiceren. De mobiele telefoon is tijdens gebruik wel een van de heftigste stralers, maar andere apparatuur, hoewel zwakker, stralen wel 24 uur per dag: Dect telefoons, WiFi en bewakingsapparatuur zijn de ergste. Maar alle chips die dienen om apparatuur in de gaten te houden en vallen onder het begrip ‘Internet of Things – IoT- nemen volgens Juncker sterk toe, de komende jaren. Daarnaast krijgen we nog de automatische draadloos werkende opladers voor mobiels, laptops en alle batterij-gevoede apparaten op afstand. Om van auto-elektronica maar niet te spreken: de ingebouwde sensors en communicatievoorzieningen voor het monitoren van motorfuncties en locaties zijn al begonnen. Een ramp voor elektrogevoeligen!

Waar moet dat heen, als er niet gelijktijdig voorlichting komt over deze gevaren van blootstelling aan EMV? In de ‘digitale tijd’ gaat de mens bijna permanent in dergelijke velden verkeren. We hebben weinig hoop dat ieder daar goed bij blijft functioneren. Gezien de vele bronnen van elektromagnetische velden thuis zal het ook niet meer lukken veldvrij te wonen, wat in de eenvoudiger situaties nu veel onheil kan voorkomen (Schooneveld en al. 2016).

Geen aandacht voor gezondheid van mensen

In de transscripties van Junckers lezing komen de woorden gezondheid, straling, elektromagnetische velden helemaal niet voor. Het zou de EU sieren indien ze onderzoek zouden initiëren naar de vraag hoe het toch komt dat zoveel mensen in de EU tegenwoordig zo moe en ziekelijk zijn. Vooral kinderen hebben er last van, sommigen kunnen niet naar school wegens de WiFi velden; ze krijgen thuis les, onder elektrisch ‘schonere’ omstandigheden.
Volgens mij zou het verschijnsel van premature ziekten en veroudering een mooi onderzoeksterrein zijn waarop de EU zich van buiten-EU landen kan onderscheiden. Maar niemand heeft dat Juncker blijkbaar ingefluisterd. Daar is ook weinig financieel succes mee te behalen; dat snappen we ook wel.

Bronnen

State of the Union Address 2016 : Towards a better Europe – a Europe that protects, empowers and defends. http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-16-3043_en.htm

Persbericht. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3008_nl.htm

Schooneveld H. et al. 2016. Electromagnetic field reduction restores health of electro-sensitive people. http://tinyurl.com/zvvbqmw