Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

De stichting EHS heeft van de belastingdienst sinds 2008 de erkenning als Algemeen Nut Beogende Instelling

De ANBI-status geeft een aantal belastingvoordelen:

  • Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
  • Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.
  • Een ANBI komt in aanmerking voor teruggaaf van energiebelasting.
  • Vrijwilligers die voor een ANBI werken, doen daarmee onder bepaalde voorwaarden een gift aan een ANBI.
  • Donateurs en vrijwilligers mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
  • Bij gewone giften wordt een drempelbedrag gehanteerd waarboven alle giften opgeteld aftrekbaar zijn
  • Bij periodieke giften (minimaal 5 jaar en in een overeenkomst vastgelegd) geldt er geen drempel.

Wil je een (periodieke) gift doen meld je dan aan als donateur, je ontvangt dan de benodigde gegevens direct per mail.

De ANBI-status kun je controleren via de website van de belastingdienst met als zoekterm ‘stichting EHS’.

De ANBI-status verplicht ons om rekenschap af te leggen voor het gevoerde beleid en de bestedingen van giften. In ons beleidsplan en onze jaarverslagen vind je alle informatie samengevat met onder andere onze doelstellingen,  de samenstelling van het bestuur, het  beleid, een overzicht van de uitgevoerde activiteiten en het financiële verslag met een verantwoording van de bestedingen ten behoeve van de doelstellingen.

Algemene gegevens

NaamStichting Elektrohypersensitiviteit (EHS)
RSIN817576897
Statutair gevestigdPostbus 5, 2130 AA Hoofddorp
BankrekeningnummerNL83 INGB 0003478207 (Voor internationale betalingen: BIC: INGBNL2A)
Kamer van Koophandel09167685
Bestuurssamenstellingzie jaarverslag
Doelstellingzie beleidsplan
Beleidzie beleidsplan
Beloningsbeleidzie beleidsplan
Verslag activiteitenzie jaarverslag
Financiële verantwoordingzie jaarverslag
Verslagen vorige jarenzie pagina jaarverslagen
Privacyverklaringzie de privacyverklaring