Landelijk Meldpunt EHS: Veelgestelde vragen

Op sociale media en via email krijgen we veel vragen over verschillende aspecten van het Landelijke Meldpunt EHS. Daarom hebben we de vragen en antwoorden hier op een rijtje gezet.

 1. Welke doelen streeft Stichting EHS na met het Landelijke Meldpunt EHS?
  De informatie die met het Landelijke Meldpunt EHS wordt verzameld is bedoeld als een politiek instrument om in gesprekken met de overheid en overheidsinstanties zoals de GGD het standpunt van Stichting EHS te kunnen onderbouwen.
 • Het aantal meldingen: Met het aantal mensen dat meldingen doet, willen we aantonen dat de groep elektrogevoeligen groter is dan de overheid aanneemt. Hoewel overheidsinstanties toegeven niet te weten hoe groot de groep elektrogevoeligen is, blijkt uit gesprekken dat er wordt uitgegaan van een kleine groep van een paar honderd mensen.
 • Impact van EHS: De verzamelde meldingen kunnen in de communicatie met deze instanties er mede toe bijdragen een probleembewustzijn voor EHS te creëren, door mensen zelf aan het woord te laten komen. Zo kan de soms ingrijpende impact van deze aandoening in de gegeven antwoorden concreet en zichtbaar worden.
 • Kennis over EHS vergroten: Aan de hand van de verzamelde data willen we onze kennis over EHS onderbouwen en vergroten.
 • Vragen voor verdergaand onderzoek: Door de gegeven antwoorden kunnen bepaalde trends, patronen en vragen naar voren komen, die aanleiding kunnen geven voor verdergaand onderzoek.
   
 1. Waarom is het Landelijk Meldpunt EHS vernieuwd?
 • Om aanvullende informatie te verzamelen, die duidelijk maakt hoe ingrijpend de impact van EHS in het dagelijkse leven kan zijn.
 • Om aanvullende meldingen mogelijk te maken als de gezondheidsklachten door EMV langdurig veranderen (langer dan drie maanden).
 • Door de vragen anders te stellen, kunnen de antwoorden nauwkeuriger en sneller worden geanalyseerd.
 1. Wanneer is het Landelijk Meldpunt EHS vernieuwd?
  Het Landelijk Meldpunt EHS is vernieuwd in juli 2020. Het werd gestart in maart 2014 onder de naam Meldpunt Elektrogevoeligheid.
   
 2. Wat kan ik doen als ik niet zeker weet of ik de vragenlijst van het ‘oude’ Landelijk Meldpunt EHS ooit heb ingevuld?
  Vul in dat geval toch de vragenlijst in en kies voor de optie “Eerste melding”.
   
 3. Wordt de informatie die Stichting EHS met andere vragenlijsten heeft verzameld ook toegevoegd aan het Landelijk Meldpunt EHS?
  Nee, dat is helaas niet mogelijk. Andere vragenlijsten waren onderdeel van aparte onderzoeken. Als je niet meer zeker weet welke vragenlijst je hebt ingevuld, doe dan alsnog een melding en kies voor de optie “Eerste melding”.
   
 4. Wat gebeurt er met de data van de oude versie van het Landelijk Meldpunt EHS?
  De meldingen van het oude en nieuwe meldpunt worden bij elkaar gevoegd. Er gaat geen melding verloren.
   
 5. Kan ik ook anoniem een melding doen?
  Nee, dat kan helaas niet. We vragen naar je naam in de melding om precies te kunnen bepalen van hoeveel mensen we meldingen hebben ontvangen. Ook hebben we je naam nodig om eventuele latere aanvullende meldingen aan je eerste melding toe te kunnen voegen. Alle meldingen worden geanonimiseerd voordat ze worden geanalyseerd. In rapporten wordt dan ook alleen geanonimiseerde informatie gebruikt.
   
 6. Waarom wordt er naar mijn geslacht en geboortejaar gevraagd?
  Stichting EHS gaat uit van de aanname dat in principe iedereen EHS kan krijgen, onafhankelijk van geslacht en leeftijd. Deze aanname willen we toetsen met de verzamelde gegevens. Ook is het mogelijk de verzamelde data van het meldpunt op basis van geslacht en leeftijd te vergelijken met andere onderzoeken naar elektrogevoelige mensen.
   
 7. Waarom wordt er naar de 4 cijfers van mijn postcode gevraagd?
  Door naar de 4-cijferige postcode te vragen, kunnen wij onderzoeken of er in bepaalde wijken en buurten clusters optreden van mensen die elektrogevoelig zijn of zijn geworden. Dit vereist uiteraard dat er veel mensen een melding doen.
   
 8. Hoe vaak mag ik de vragenlijst van het Landelijk Meldpunt EHS invullen?
  In eerste instantie willen we graag van iedere elektrogevoelige een melding ontvangen. Als jouw gezondheidsklachten door EMV naar verloop van tijd blijvend veranderen (langer dan 3 maanden), doe dat een tweede melding met je veranderde klachten.
 9. Mijn partner en/of kinderen ervaren ook gezondheidsklachten door EMV. Moet elke persoon een aparte melding doen?
  Ja. Om betrouwbare cijfers en gegevens te krijgen van zoveel mogelijk elektrogevoeligen is het noodzakelijk dat ook elke persoon in een huishouden die klachten door EMV ervaart, deze ook meldt. 
 10. Kan ik ook gezondheidsklachten bij het Landelijk Meldpunt EHS melden die ik met 5G in verband breng?
  Ja. Het Landelijk Meldpunt EHS is bedoeld voor mensen die gezondheidsklachten door EMV ervaren en 5G is een EMV. 
 11. Wanneer gaan er rapporten van de verzamelde informatie van het Landelijk Meldpunt EHS verschijnen?
  We willen één keer per jaar een overzicht te geven van de verzamelde gegevens en het aantal personen die een melding hebben gedaan. Op dit moment werken we aan een verslag van alle meldingen die met het oude meldpunt werden verzameld tussen 2014 en juni 2020.
 12. Bestaat de mogelijkheid om de vragen van het Landelijk Meldpunt EHS uitgeprint op papier in te vullen?
  Ja, die mogelijkheid bestaat. Omdat het digitaliseren van geschreven antwoorden erg arbeidsintensief is, wordt deze mogelijkheid uitsluitend aangeboden aan elektrogevoeligen die geen computer kunnen gebruiken en geen andere mogelijkheid om het meldpunt in te vullen. Vragenlijsten kunnen worden opgevraagd via meldpunt@stichtingehs.nl of via het postadres van de stichting (Postbus 5, 2130 AA Hoofddorp)
 13.  Ik heb een andere vraag over het Landelijk Meldpunt EHS. Waar kan ik deze stellen?
  Je kunt je vraag richten aan meldpunt@stichtingehs.nl.