EHSGezondheidsklachtenHoe weet ik of ík het heb?

Hoe weet ik of ík elektrogevoelig ben?

Heeft u de gezondheidsklachten zoals die bij diagnose vermeld zijn en die in bepaalde omstandigheden wél en in andere omstandigheden niet optreden dan is het zinvol om verder uit te vinden of die klachten te maken hebben met de aanwezigheid van elektromagnetische velden.

Met onderstaande stappen kunt u voor uzelf uitmaken of elektrogevoeligheid of stralingsgevoeligheid een rol speelt bij uw gezondheidsklachten.

Schakel apparatuur uit.

Tegenwoordig maakt veel apparatuur zoals mobiele telefoons, Dect- telefoon, I-pads, tablets, laptops, draadloos internet (Wifi) gebruik van hoogfrequente zendsignalen. Veel mensen ondervinden gezondheidsklachten van deze signalen.

Door het niet gebruiken en uitzetten van de apparatuur vermindert u de straling. Als test dient u rigoureus alle apparatuur uit te zetten, stekker eruit en/of batterij eruit. Lukt dat niet bv vanwege huisgenoten die niet buiten de apparatuur kunnen zorg, spreek dan af dat in ieder geval 's nachts de apparatuur uit staat. Om te testen is een paar dagen/nachten meestal voldoende. Om thuis bereikbaar te blijven is het raadzaam een vast telefoontoestel (terug) te plaatsen.

Daarna stapsgewijs alles weer aanzetten en bepalen welk effect dit heeft op uw welbevinden.

Schakel de stroom uit, 's nachts maar liefst ook overdag.

Door de stroom ('s nacht) uit te zetten (stoppen om) verlaagt u de laagfrequente straling in uw woning. Let op dat u de koelkast niet te lang uitzet. Kunnen niet alle groepen uit zorg dan ieder geval voor het uitschakelen van groepen in en onder uw verblijfruimte en uw slaapkamer. De slaap is belangrijk voor het herstel van uw klachten en voor uw weerbaarheid overdag. Vergeet niet een zaklamp klaar te leggen.

Verblijf op een stralingsarme plaats.

In Nederland zijn nog steeds schone gebieden en plekken te vinden, zelfs in de grote stad. Het is vooral een kwestie van rondkijken en (laten) meten. De stichting EHS heeft in samenwerking met anderen, een lijst samengesteld met stralingsarme verblijfplaatsen.

Stress en EHS.

De (schadelijke) elektromagnetisch velden hebben een stressverhogend effect. Anders gezegd, EHS maakt dat iemand bevattelijker is voor (andere) stressfactoren. Kies dus een testperiode uit waarin de rust er is om verschillen in beleving op te merken.

 
drie dagen of meer te verblijven op een stralingsarme plaats

Houdt een dagboek bij van uw acties en uw bevindingen.

Noteer zoveel mogelijk en ga pas na afloop van een periode na of er een patroon te herkennen is.

Betrek eventuele huisgenoten in het traject. Hun observaties kunnen belangrijk zijn.

Heeft u (wellicht na lang puzzelen) een duidelijk en consistent verband gevonden tussen het optreden van gezondheidsklachten en het al of niet aanwezig zijn van bronnen van bepaalde elektromagnetische velden dan is het raadzaam blijvend iets aan uw situatie te doen. Dat kan door bijvoorbeeld het permanent verwijderen van stralingsbronnen, bronnen die niet weg te halen zijn af te schermen en aanpassingen te doen in de elektrische installatie zodat de spanning automatisch afgeschakeld wordt wanneer er geen elektriciteitsvraag meer is. Kijk ook bij de Tien tips voor vermindering van de blootstelling thuis.

Voor het nemen van afschermingsmaatregelen is het raadzaam een specialist in de arm te nemen, zonder de nodige deskundigheid loopt u het risico de situatie te verergeren of geld te spenderen aan zaken die niet werken. Zoekt u een deskundig en betrouwbaar advies, neem dan contact met ons op en we verwijzen u door.

Stichting EHS heeft bovenstaande informatie afgeleid uit een uitgebreide enquête die gehouden is onder meer dan 400 mensen die zich bij ons gemeld hebben met klachten.

 

Stichting EHS heeft bovenstaande informatie afgeleid uit een uitgebreide enquête die gehouden is onder meer dan 400 mensen die zich bij ons gemeld hebben met klachten.

Meldpunt elektrogevoeligheid

Meld je symptomen...

Je gegevens worden vertrouwelijk behandeld.

Go to top