Je bent niet ingelogd. De nieuwsbrief bevat mogelijk gebruikersinformatie, dus deze wordt mogelijk niet correct weergegeven.

Nieuwsbrief Stichting EHS: december 2020

Nieuwsbrief Stichting EHS: december 2020

‍Nieuws - opinie - agenda - Stichting Elektrohypersensitiviteit            Bekijk online  

 

Nieuwsbrief december 2020

Wil je de nieuwsbrief ook ontvangen?

Meld je hier aan


Inhoud

Nieuw: koffieochtenden in of nabij jouw woonplaats 

Update Landelijk Meldpunt EHS 

Video opname van vier initiatiefnemers voor witte zones 

Blogs

Elektrogevoeligheid: een klein probleem of een onzichtbaar probleem

Milieugevoeligheden - I. Allen krijgen dezelfde stressklachten door een zieke leefomgeving

 

Milieugevoeligheden - II, Is de immuuntherapie bij uitgestelde Covid-19 klachten ook te gebruiken bij elektrostress? 

 

Brieven

Reactie op het advies Gezondheidsraad

 

Reactie op gesprek met Mona Keijzer 


N‍ieuw: koffieochtenden in of nabij jouw woonplaats

De coronaregels maakten het dit jaar onmogelijk om onze regio-contactdagen te houden. Heel jammer, want veel EHS-ers vinden het fijn om lotgenoten te ontmoeten. Dat bleek ook uit de enquête die vorig jaar is gehouden. In deze tijd is het voor iedereen al moeilijk om bij mensen op bezoek te gaan. Voor mensen met EHS geldt dit dubbel.


Een heel jaar zonder dat we elkaar konden zien is lang. We dachten dat het leuk zou zijn om voor het komende jaar te starten met kleinschalige koffieochtenden.


De bedoeling is dat mensen uit de buurt gezellig op een ochtend of middag bij elkaar kunnen komen om ervaringen en informatie uit te wisselen. En om misschien andere activiteiten te ontplooien. Dit is een mooie manier om contact te maken met lotgenoten in de buurt.


Inmiddels hebben we nu ongeveer 19 gastadressen. Dit zijn adressen van mensen die het ook leuk vinden om andere mensen te ontmoeten. Zo lang de coronaregels gelden kunnen maar weinig mensen per keer uitgenodigd worden. Toch willen we zo snel mogelijk beginnen. Voor alle locaties geldt dat we ons aan de coronaregels houden.


Op de website zie je de eerstvolgende ontmoetingsmomenten. Je kunt daar ook zien waar de dichtstbijzijnde locatie is en hoe je je kunt opgeven. Kijk of er iets in je buurt is en geef je snel op. 


Update Landelijk Meldpunt EHS: ontvangen meldingen en begin gezondheidsklachten

Sinds maart 2014 heeft Stichting EHS een digitaal meldpunt op de website voor mensen die gezondheidsklachten ervaren door elektromagnetische velden (EMV). Begin juli 2020 werd dit meldpunt vernieuwd. Ons doel is om aan te tonen dat er duidelijk meer mensen last hebben van EMV dan overheidsinstanties zoals de GGD-en, het RIVM of het Kennisplatform aannemen, door meldingen te verzamelen van zoveel mogelijk mensen. Daarom zijn we begonnen het meldpunt onder de aandacht te brengen door berichten op sociale media en op blogs te plaatsen. Dit begint de eerste vruchten af te werpen. Sinds juli zien we een duidelijke toename van de binnenkomende meldingen. Lees hier een kort overzicht van enkele resultaten

 


Video opname van vier initiatiefnemers voor witte zones

Op 17 Oktober hebben wij een presentatie opgenomen waarin vier initiatiefnemers voor stralingsarm wonen, werken en op adem komen hun project toelichten. Helaas lukte een livestream niet op dat moment, maar de opnames zijn wel gelukt. Vragen blijven altijd welkom. Stuur ze naar info@stichtingehs.nl. Wij zorgen dat ze op de juiste plek terecht komen. Lees hier het verslag of kijk de samenvatting of de hele opname. 


Blogs

Elektrogevoeligheid: een klein probleem of een onzichtbaar probleem?

Geschreven door Marc Jünnemen mmv Suzanne Kézér
Hoeveel mensen in Nederland ervaren nu eigenlijk gezondheidsklachten door elektromagnetische velden (EMV)? Dat is helaas onduidelijk, maar niet onbelangrijk, want de grootte van een probleem bepaalt mede hoeveel aandacht het krijgt. Maatschappelijke organisaties en lotgenotengroeperin-gen verwijzen graag naar nationale en internationale onderzoeksresultaten waarin tussen de 1,5 en de 13 procent van de bevolking als elektrogevoelig worden beschouwd. Overheidsinstanties zoals de GGD-en en het Kennisplatform EMV gaan daarentegen voornamelijk uit van het aantal ontvangen meldingen. Zo komen zij op een beduidend kleiner aantal uit. Lees meer

Milieugevoeligheden - I. Allen krijgen dezelfde stressklachten door een zieke leefomgeving

Blog geschreven door Hugo Schooneveld

Door de mens-gemaakte onnatuurlijke milieufactoren –‘stressoren’- als bijvoorbeeld elektromagnetische velden (EMV), synthetische geuren, UV-licht en laagfrequente geluid roepen bij ‘gevoelige’ personen stressreacties op. De symptomen zijn in alle milieugroepen die zich EHS, MCS, CPLD of LfG noemen dezelfde. Niet de stressor veroorzaakt dus rechtstreeks de klachten, maar het stress-systeem dat na detectie van de milieutrigger in actie komt. Lees meer

Milieugevoeligheden - II, Is de immuuntherapie bij uitgestelde Covid-19 klachten ook te gebruiken bij elektrostress?

Blog geschreven door Hugo Schooneveld

Het immuunsysteem beschermt het lichaam tegen ongewenste indringers als virussen, bacteriën en andere pathogenen. Na ‘herkenning’ worden ze door het systeem onschadelijk gemaakt. Ook elektromagnetische velden hebben invloed op het immuunsysteem. Mensen met een elektrogevoeligheid vertonen vaak een verzwakt immuunsysteem.
Lees meer


Brieven

Brief aan 2e kamer nav Kabinetsreactie op advies Gezondheidsraad over 5G 

Op 4 december 2020 schreef de stichting EHS een reactie op de kabinetsreactie op het Advies over 5G van de Gezondheidsraad. Ondanks dat het Advies van de GR wezenlijk anders is dan voorheen, blijft het kabinet vasthouden aan het staand kabinetsbeleid. "Het kabinet doet geen recht aan het Advies van de Gezondheidsraad en neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor de bij dit Advies passende voorzorg. Daarmee neemt het kabinet de vele signalen van gezondheidsklachten door straling niet serieus." Lees hier de hele brief

Brief aan Mona Keijzer

In de communicatie met staatssecretaris Mona Keijzer stuurden wij deze brief in reactie op de teleurstellende reactie op onze in juli ingestuurde voorstellen. Teleurstellend is dat Mona Keijzer in haar reactie geen enkele concrete actie noemt en stralingsgevoeligen slechts doorverwijst naar SOLK-klinieken. Zij stelt dat er geen bewijs is voor negatieve gezondheidseffecten. Lees hier onze reactie


MELDPUNT EHS ook voor 5G!

Meldpunt EHS 

Meld jouw gezondheidsklachten door straling. 


Voor al je vragen over EHS

‍Infolijn EHS 0900-9266

Bereikbaar elke werkdag van 13 tot 16 uur. 

Of meld je aan voor het lotgenotencontact of de koffie ochtenden: Sociale contacten

Wil je even weg uit je eigen omgeving?

Check de lijst met Stralingsarme verblijfplaatsen

 

Vergeet niet vooraf contact op te nemen met de locatie ter controle.

Stichting ElektroHyperSensitiviteit

info@stichtingehs.nl

statutair gevestigd in Hoofddorp

Nederland

 

Deze nieuwsbrief is gestuurd aan . Wil je hem niet meer ontvangen? Schrijf je hier uit:

Afmelden