Je bent niet ingelogd. De nieuwsbrief bevat mogelijk gebruikersinformatie, dus deze wordt mogelijk niet correct weergegeven.

Nieuwsbrief Stichting EHS: oktober 2020

Nieuwsbrief Stichting EHS: oktober 2020

‍Nieuws - opinie - agenda - Stichting Elektrohypersensitiviteit            Bekijk online  

 

Nieuwsbrief september 2020

Wil je hem ook ontvangen?

Meld je hier aan


Inhoud:

Online Landelijke Contactdag 17 oktober 14 -16 uur 

Reactie op het advies gezondheidsraad

Meldpunt EHS ook voor 5G! 

Steun stichting stop5GNL: Dringende noodzaak

Oproepen

 


Online Landelijke Contactdag 17 oktober:

Hoe richt je een Witte zone in?

Nu het ook in het najaar lastig is om een RIVM-proof contactdag te organiseren, hebben we gekozen voor een online alternatief met daarin de belangrijkste programmapunten. We nodigen je graag uit om hierbij live (online) aanwezig te zijn. De link plaatsen we nog op de website.

 

Datum en tijd: 17 Oktober 14.00- 16.00 uur 


De initiatiefnemers voor stralingsarme gebieden presenteren hun ideeën over wonen, werken en op adem komen in stralingsarme gebieden. Daarnaast geven we een kort overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen bij de Stichting EHS. Er is tijdens de bijeenkomst gelegenheid om per chat vragen te stellen en zo direct betrokken te zijn bij de happening die plaatsvindt op een stralingsarme locatie in Nederland. 

 

Sprekers: Rob van der Boom (voorzitter stichting EHS) over stichting EHS

Sprekers over over witte zones: Jos Timmer; Rob Mesman; Rob Verboog; Chantal Halmans.


We maken naderhand een samenvattende video van deze bijeenkomst en publiceren deze op onze website. Lees het hele programma 


Reactie op het Advies Gezondheidsraad 5G en gezondheid

Op donderdag 8 oktober verzorgt de Gezondheidsraad van 16.45 tot 17.45 uur een technische briefing voor de Vaste Kamercommissie VWS over het Advies 5G en Gezondheid. Ter voorbereiding op deze briefing stuurde stichting EHS haar reactie op dit Advies van de Gezonheidsraad over 5G en gezondheid naar de betreffende kamerleden en commissies. 

 

Geachte Kamerleden,


Hierbij wil de Stichting EHS graag reageren op het Advies over 5G en gezondheid dat de Gezondheidsraad (GR) op 2 september 2020 op verzoek van de Tweede Kamer heeft uitgebracht.


In eerdere brieven aan de staatssecretaris van EZK en aan de vaste Kamercommissies van VWS en EZK spraken we als stichting EHS onze zorgen uit over de gezondheidsrisico’s van de straling van Elektromagnetische Velden (EMV). Daarbij refereerden we onder meer aan de ontoereikende internationale blootstellingslimieten, de wetenschappelijke verdeeldheid m.b.t. straling van EMV en de noodzaak tot toepassing van het voorzorgsprincipe. Ook vroegen we aandacht voor de positie van mensen met EHS. In het nieuwe Advies van de Gezondheidsraad zien wij een bevestiging van onze zorgen. Lees verder

 


‍Gezondheidsklachten door 5G?

Ga naar Meldpunt EHS!

Bij Stichting EHS kun je ook gezondheidsklachten door 5G melden via het meldpunt EHS. Het is belangrijk dat iedereen die klachten heeft van straling en elektriciteit dit hier meldt, dus ook bij gezondheidsklachten na de invoering van 5G. Hoe meer mensen die stralingsgevoelig zijn dit melden, hoe beter het beeld wordt van de grootte en de ernst van het probleem. Deze informatie willen wij gebruiken voor onze communicatie naar de overheid. Het meldpunt is te vinden via stichtingehs.nl/meldpunt-ehs. Lees het hele artikel

 


Steun Stichting Stop5GNL

update en wat kun je doen? 

Op 18 augustus stond het hoger beroep op de rol van de rechter. Deze heeft bepaald dat Stichting Stop5GNL tot 15 september de tijd hebben een reactie – de memorie van grieven – te geven op de uitspraak van de rechtbank. Dit kan met twee weken worden uitgesteld dus zij hebben nog tot eind september de tijd. Stop5GNL zijn samen met hun advocaten nu hard mee bezig, waarbij ze ook inhoudelijke hulp krijgen van andere deskundigen. Hierna zal een datum worden bepaald voor een zitting.    

Stichting Stop5GNL heeft jouw hulp hard nodig. Wat kun je doen? 

DONEER
Help Stichting5GNL het kort geding mogelijk maken met een donatie. Ook door dit bericht te verspreiden zullen zij donaties ontvangen waarmee ze de kosten van de advocaat kunnen dekken. Ze hebben al een aanzienlijk bedrag ontvangen maar ze zijn er nog niet en moeten echt door! 

 

VERSPREID HET MANIFEST VOOR HUISARTSEN
Stichting 5GNL hebben recent een 5G-Manifest, in samenspraak met een Nederlandse huisarts, opgesteld, zodat artsen zich kunnen verenigen tegen 5G, zoals ook in veel andere landen het geval is. Help mee dit bericht te verspreiden. Ga naar het manifest. 


Oproepen

Elly Brouwer (66) en Rik Bodewes (32) zijn alleenstaande stralingsvluchtelingen die op korte termijn met enkele andere elektrogevoeligen een stralingsarm stukje land in Zuid Spanje of Portugal willen kopen met bebouwing erbij. Het idee is dat ieder een eigen woning heeft of krijgt. We helpen elkaar waar nodig, delen ervaringen en maken plezier. Hoe we het precies vorm gaan geven en inrichten hangt af van de deelnemers en de locatie. We houden rekening met mensen die chemisch overgevoelig zijn (MCS).

Zij zoeken mensen die: elektrogevoelig zijn en of chemisch overgevoelig zijn, die geld hebben om iets te kopen of vaardigheden kunnen inbrengen, zoals bouwen of klussen. Geïnteresseerd? Voor reacties en ideëen: mail Elly: brouwerelly@hotmail.com en Rik: r.bodewes@gmx.com. Telefoonnummer Elly: 020-6793941/0343-785159. 


MELDPUNT EHS ook voor 5G!

Meldpunt EHS 

Meld jouw gezondheidsklachten door straling. 
(Bij veranderende klachten kun je een aanvullende melding doen)


Voor al je vragen over EHS

Infolijn EHS 0900-9266

Bereikbaar elke werkdag van 13 tot 16 uur. 

Of meld je aan voor het lotgenotencontact: Sociale contactlijn 

Wil je even weg uit je eigen omgeving?

Check de lijst met Stralingsarme verblijfplaatsen

 

Vergeet niet vooraf contact op te nemen met de locatie ter controle.


© 2020 Stichting EHS

Stichting EHS zet zich in voor mensen die gezondheidsklachten krijgen door  elektromagnetische velden.Stichting ElektroHyperSensitiviteit

info@stichtingehs.nl

statutair gevestigd in Hoofddorp

Nederland

 

Deze nieuwsbrief is gestuurd aan . Wil je hem niet meer ontvangen? Schrijf je hier uit:

Afmelden