Je bent niet ingelogd. De nieuwsbrief bevat mogelijk gebruikersinformatie, dus deze wordt mogelijk niet correct weergegeven.

Stichting EHS stapt naar de rechter vanwege voorgenomen veiling 5G frequenties

Stichting EHS stapt naar de rechter vanwege voorgenomen veiling 5G frequenties

 

Bekijk online ‍ ‍ ‍

Stichting EHS stapt naar de rechter vanwege voorgenomen veiling 5G-frequenties

Begin 2024 heeft het ministerie van EZK aangekondigd de 3,5 GHz-frequentie te gaan veilen die nodig is voor de uitrol van 5G. Stichting EHS heeft hiertegen op 28 februari beroep aangetekend.

 

De uitrol van 5G zal een verslechtering betekenen van de positie en gezondheidssituatie van mensen met EHS. Dit is in strijd met het VN-verdrag Handicap, waar ook mensen met EHS onder vallen.

 

Op dinsdag 12 maart a.s. zal de rechtbank het verzoek om een voorlopige voorziening behandelen. Stichting EHS vraagt hierin om het aanhouden van de voorgenomen veiling totdat de rechtbank het beroepschrift van Stichting EHS heeft behandeld en erover heeft besloten.

 

Lees hier meer over deze zaak. Je kunt hier ook het beroepschrift downloaden.


‍Wil je helpen?

Jouw steun is hard nodig om de kosten van deze beroepszaak te kunnen betalen. Wil jij hieraan bijdragen om zo de kans op succes zo groot mogelijk te maken? Sluit je bij ons aan als donateur, of maak een bijdrage over op bankrekening NL83 INGB 0003478207 t.n.v. Stichting EHS.

 


Stichting ElektroHyperSensitiviteit

info@stichtingehs.nl

statutair gevestigd in Hoofddorp

Nederland

Deze nieuwsbrief is gestuurd aan . Wil je hem niet meer ontvangen? Schrijf je hier uit: Uitschrijven