Je bent niet ingelogd. De nieuwsbrief bevat mogelijk gebruikersinformatie, dus deze wordt mogelijk niet correct weergegeven.

Nieuwsbrief januari 2024

Nieuwsbrief januari 2024

‍Nieuwsbrief januari 2024

Nieuws - opinie - agenda - Stichting Elektrohypersensitiviteit

Bekijk online ‍ ‍ ‍

Landelijke contactdag 2024 - safe the date

Op zaterdag 25 mei zal de landelijke contactdag 2024 gehouden worden. De locatie is Landgoed Schovenhorst in Putten, waar we al enkele keren geweest zijn. Meer informatie en een uitnodiging volgen nog. 


‍Stichting EHS stuurt brandbrief naar Kamerleden 

Stichting EHS heeft op 16 januari jl. een brandbrief gestuurd aan de vaste Kamercommissies van de Ministeries van EZK en VWS. Dit omdat de minister volgens de stichting met de uitrol van 3,5 GHz handelt in strijd met het VN-verdrag Handicap. Volgens dit verdrag mogen er geen maatregelen worden genomen die de positie van mensen met EHS verslechteren en is het ministerie verplicht hierover overleg te voeren. Die positie verslechtert echter wel met de voorgenomen uitrol van de 3,5 GHz-band. Lees meer  


‍Stichting EHS is lid geworden van Ieder(in)

Stichting EHS is sinds eind vorig jaar lid van Ieder(in), de koepelorganisatie van alle organisaties voor gehandicapten in Nederland. Het doel van Ieder(in) is een inclusieve samenleving waarin iedereen, dus ook mensen met EHS, volwaardig kan meedoen en niemand wordt uitgesloten. 

Ieder(in) baseert zijn standpunten en argumenten voor een belangrijk deel op het VN-verdrag Handicap. Zoals het VN-verdrag Handicap voorschrijft, betrekt Ieder(in) mensen met een beperking bij hun activiteiten. Lees meer 


Om snel na te kunnen gaan wat mensen vinden van belangrijke actuele onderwerpen is er het Ieder(in) panel waar je je voor kunt aanmelden. Je krijgt dan vier tot zes keer per jaar een vragenlijst over diverse onderwerpen naar keuze. Je kunt je hier aanmelden voor het panel.


Op weg naar erkenning EHS als handicap

Afgelopen maanden bereikten ons diverse vragen over de erkenning van EHS als handicap. De erkenning door het College voor de Rechten van de Mens dat EHS onder het VN-verdrag Handicap valt riep de nodige vragen op bij elektrogevoeligen. Mensen vragen zich af: Wat betekent dit nu allemaal voor ons en wat heb ik er aan? In het artikel op onze website is hierover meer informatie te lezen: 


‍Terugblik op de Regiodagen 2023

Door Ineke Klein Breteler, regio coördinator.  

 

Alweer 12 jaar geleden zijn we begonnen met huiskamerbijeenkomsten. Ze worden zo goed bezocht dat we soms een zaaltje moeten huren om iedereen een plekje te kunnen geven. Het gebeurt maar zelden dat een regiodag niet kan doorgaan. Dit was nu helaas het geval in Den Haag waar zoveel afmeldingen binnen kwamen dat de dag werd afgeblazen. Verreweg de meeste aanmeldingen kwamen binnen in Siegerswoude, waar Sigrid en Christel een huiskamer meer dan vol hadden met 20 deelnemers! In totaal hebben zo’n 70 mensen een huiskamerbijeenkomst bezocht. 


Op elk regioadres was een meetspecialist aanwezig die alle vragen zo goed mogelijk beantwoordde. Uit de gesprekken en vele vragen bleek dat veel mensen bezorgd waren over de plannen van de overheid om 5G te gaan uitrollen. Of is 5G er al? Hoe zit dat nou? De meetspecialisten konden dit goed uitleggen. 


Op veel adressen werden kringgesprekken gevoerd aan de hand van stellingen. Er was ook altijd ruimte voor onderlinge gesprekken en het delen van ervaringen. Velen gaven aan dat het goed voelt om op zo’n middag begrip te ervaren. Om je veilig te voelen in een omgeving waar het hebben van EHS de normaalste zaak van de wereld is.   


Al met al werden de bijeenkomsten goed gewaardeerd en verschillende van de bezoekers gaven aan dat ze nog wel een uurtje door hadden willen praten. 


‍Nieuwe website 

Eind 2023 is onze nieuwe website online gegaan. De website heeft een nieuw uiterlijk en een andere opbouw. De nieuwe website is gebruiksvriendelijker en beter ingericht op de onderwerpen waar mensen die elektrogevoelig zijn en geïnteresseerden op zoeken. Het adres van de website is hetzelfde gebleven: https://stichtingehs.nl/ 


De website is nog niet compleet en zal in de komende tijd aangevuld worden met meer informatie. Neem de komende tijd regelmatig een kijkje voor de nieuwe onderwerpen. Heb je tips, stuur ons dan een mail op info@stichtingehs.nl. 


‍Boek – Hoe vind ik een gezonde woning?

hoe vind ik een gezonde woning

Overmatige blootstelling aan emissie van o.a. apparaten kan een oorzaak van ziekte zijn. Wat kun je daaraan doen in onze steeds technischer samenleving? Dit boek behandelt de belangrijkste oplossing: het vinden en inrichten van een stralingsarme woning.

 

Je kunt het boek hier bestellen.

 

Je kunt het ook gratis downloaden op onze website.


‍Aflevering 2 'mijn leven in vliegtuigmodus'

Deze aflevering gaat over ‘hoe ik weer in slaap kwam', over de invloed die elektromagnetische velden hebben op het slaappatroon. Ondertitelt in het Nederlands en Engels.  

 


‍Overlijden Michèle Rivasi 9 februari 1953 – 29 november 2023

In december bereikte ons het bericht dat Michèle Rivasi plotseling is overleden op 70-jarige leeftijd aan de gevolgen van een hartaanval op woensdag 29 november. 


Ze was sinds 2009 lid van het Europees Parlement en zette zich in voor acceptatie van de gezondheidseffecten van elektromagnetische velden en erkenning van EHS.  


Ze deed ook een poging om het standpunt van de Europese Commissie te veranderen, van wie het belang bij de invoering van 5G altijd louter een economisch belang is geweest, zonder rekening te houden met de nadelige gevolgen voor de gezondheid en het milieu. 


Haar inspiratie, integriteit en politieke standpunt zullen zeer gemist worden. Onze gedachten gaan uit naar haar naasten en haar toegewijde medewerkers in het Parlement. 


Teken ook: Internationale Verklaring over de mensenrechten van kinderen in het digitale tijdperk 

De verandering van onze wereld naar een wereld die steeds meer verstrikt raakt in digitale technologie heeft een aanzienlijke, en vaak negatieve, impact op de levens van onze kinderen. In een Internationale Verklaring worden drie fundamentele wettelijke rechten van kinderen met betrekking tot de inzet en het gebruik van technologie naar voren gebracht:  


 • het recht om vrij te zijn van opzettelijk verslavende apparaten, platforms en apps 
 • het recht om vrij te zijn van overmatige blootstelling aan draadloze straling
 • het recht om vrij te zijn van commerciële uitbuiting 


Dit is een gezamenlijk project van twee non-profitorganisaties – Broadband International Legal Action Network en Americans for Responsible Technology – en een internationaal team van medische, juridische en geestelijke gezondheidsexperts. Lees hier de Internationale Verklaring over de mensenrechten van kinderen in het digitale tijdperk.  


Je kunt hier de petitie ondertekenen.


‍Wetenschap

De afgelopen tijd zijn er weer een aantal onderzoeken gepubliceerd die schadelijke effecten van elektromagnetische velden aantonen.  

 

Gezondheidsschade bij kippenembryo's door 4G straling- wat betekent die voor mensen?


Uit een recent onderzoek op kippenembryo's kan geconcludeerd worden dat de straling van 4G gezondheidsschade veroorzaakt. Onderzoek op kippen-embryo's is geschikt voor het bestuderen van effecten van straling omdat het lijkt op het menselijke embryo. 

Resultaten uit dit onderzoek waren, o.a. bloedingen onder de huid, verminderd gewicht en lichaamslengte, schade aan lever en nieren.  


Lees meer hierover in onze post op Facebook.  

Dit is de link naar het onderzoek


Straling heeft negatieve invloed op insecten 


In het overgrote deel van onderzoeken naar de biologische effecten van straling op insecten werden schadelijke effecten gevonden. 

Blootstelling aan straling zorgde onder andere voor negatieve gevolgen voor de voortplanting en de gezondheid van het immuunsysteem. In de onderzoeken is gekeken wat straling van niet-ioniserende straling, zoals van smartphones, zendmasten en wifi voor gevolgen had.

Dit blijkt uit een systematische review en meta-analyse van onderzoeken naar de biologische effecten op insecten van niet-ioniserende elektromagnetische velden. Lees hier het onderzoek

 

Actuele ontwikkelingen volgen op dit gebied?


Kijk dan ook eens op onze pagina's op social media: 

FacebookInstagramLinkedIn  


‍Wil jij je ook inzetten om EHS meer zichtbaar te maken in de samenleving?

Dankzij onze vrijwilligers hebben we in 2023 mooie mijlpalen bereikt, o.a.: 

 • de erkenning van EHS 
 • het lidmaatschap van Ieder(In) 
 • de mogelijkheid om meldingen van discriminatie te doen bij het College voor de Rechten van de mens
 • het informeren van steeds meer mensen via onze infolijn, de nieuwsbrieven, contactdagen en social media.  


Ben je nog geen vrijwilliger, maar zou je het leuk vinden om in een enthousiast team mee te werken aan de activiteiten van Stichting EHS, stuur dan een mail naar info@stichtingehs.nl 


‍Dank aan onze donateurs

Afgelopen jaar is er ruim 9.400 euro gedoneerd door in totaal 233 donateurs. Dit bedrag is een stijging van zo'n 30% ten opzichte van het jaar daarvoor, we hebben dan ook 37 nieuwe donateurs mogen verwelkomen. Dankzij deze donaties kan Stichting EHS haar activiteiten blijven uitvoeren, zoals: 


 • Het organiseren van de landelijke en regionale contactdagen
 • De infolijn
 • Het verzorgen van de nieuwsbrieven
 • Het beschikbaar stellen van folders
 • De website online houden
 • Het behartigen van de belangen van mensen met EHS 


Wij hopen dan ook komend jaar weer op jullie steun te mogen rekenen. 

 

 

Stichting ElektroHyperSensitiviteit

info@stichtingehs.nl

statutair gevestigd in Hoofddorp

Nederland

Deze nieuwsbrief is gestuurd aan . Wil je hem niet meer ontvangen? Schrijf je hier uit: Uitschrijven